Demo NVDB rapporter og datafangst 2022-06-14

NVDB rapporter

  • Ny rapporttype produksjonssatt: Vegoppmerkingsrapport
  • Nytt testregime tatt i bruk. Ved produksjonssetting verifiserer vi nå at de mest brukte rapporttypene ikke endrer datainnhold pga kodeendringer.
  • Ny kolonne med sluttdato for objekter i alle rapporter med detaljert objektinformasjon
  • Endret rapportnavn (uten mellomrom), som gir mer robuste lenker ved nedlasting.
  • Noen forbedringer på å håndtere relasjoner.

Forslag: Kjøre batch-operasjon med flere kontraktsområde-objekt.

Gamle DF

Ikke så mye å melde.

Nye DF:

Felles innsats for å finne flest mulig feil. Fant et par designting som bør forbedres. Forbereder arbeid med kontraktsadministrasjon. Forbereder flere brukertester.

  • Kan fjerne vegobjekt fra kontraktsadministrasjon
  • Bedre tekst på «importer kommaseparert liste med NVDB ID»
  • Leser ny variant av SOSI kvalitetsinformasjon geometri
  • Zoom til vegobjekt viser nå alle objekter, selv om det er stor spredning.
  • Forbedret visning av menyvalg, leveranseplan og fil.

Innsending til NVDB
Data sendes nå helt inn til NVDB api SKRIV
Systemet sender inn hele slektstreet (hvis nødvendig) når du sender inn et objekt som har relasjon til andre objekt.

DF 2.0 i testprod (ATM) miljø

Velge alle objekter i tabell samtidig
Info-boks ved innsending NVDB: Viser antall objekt som sendes til NVDB
Opprydding designstruktur registrering av kontraktsadministrasjon

Går mot stille lansering. Vil vise infoboks med kjente snublefeller