NVDB rapporter: Feil mengdeberegning V2/V3

Vi har avdekket en alvorlig feil i mengdeberegning til driftskontrakt-rapporter. Det er de såkalte «Aggregerte mengdeoversikter», sum per vegkategori eller sum per veg. (Populært kalt V2 og V3 – rapportene). Feilen består i at vi summerer samme objekt flere ganger, slik at totalsummen blir for høy.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i denne kanalen snarest mulig.

Info mandag 18.1: Utviklerne har en teori om hva bug’en består i og regner med de kan fikse ila av uka (men vi lover ingenting før det er klart). Vi er dessverre tregere enn vanlig pga leverandørbytte.

Kjende feil

Fremhevet

Vi har for tida følgande kjende feil i vår portefølge:

  • Datafangst: Arbeider med feilretting – Enkelte stadfestingar feilar. Forsøk med gamal stadfesting (aktiver i stadfestings-fane) før du melder sak
  • Vegkart: Feil identifisert – Enkelte strekningsobjekt vert vist som rett linje når spesifikke filter er på
  • Datafangst: Løyst – Bakgrunnskart fungerer ikkje. Viser no berre tomme ruter.
  • NVDB Rapporter til driftskontrakter: Feil identifisert – beregning av aggregert mengdeoversikt (V2/V3-rapportene) har for store verdier (teller objektene flere ganger). Detaljer.