Nytt webinar i Datafangst – kontroll av data

Tirsdag 23. november 2021, fra 12:00-14:30

Her ønsker vi å sette datakvalitet på dagsorden. Webinaret passer for deg som mottar data. Enten som dataforvalter, byggherre eller har oppgave med å godkjenne leveranser.

Vi vil vise gode eksempler på oppfølging av dataflyt og kontroll av data. Vi kommer innom følgende tema:

  • Oppfølging av dataflyt i prosjekt
  • Teknisk kontroll (geometri, kvalitet, koding)
  • Mengder
  • Fullstendighetskontroll
  • Assosiasjoner
  • Eksisterende data i NVDB
  • Egenskaper
  • Eierforhold
  • Notabener og advarsler

Webinaret baseres på kontroller som kan utføres i Datafangst

Webinaret er gratis. Opptak legges ut på Brukerveiledning til Datafangst | Vegdata.no i etterkant.

Påmelding

Påmelding er avsluttet. Ta kontakt med NVDB-brukerinfo@vegvesen.no om du ønsker å melde deg på.

Våre presentatører denne gang er Kari Anne Midtvold og Øystein Bjøndal Lund i Statens vegvesen.

Kontakt NVDB-brukerinfo@vegvesen.no om du har spørsmål.

Webinar i Datafangst for entreprenører

27. mai holdt Statens vegvesen og datafangstverktøyet et webinar for entreprenører.

Datafangst er et webbasert verktøy som brukes i dataflyt til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). Her mellomlagres data for kontroll og redigering før data sendes til NVDB.

Webinaret hadde fokus på praktisk bruk, tips og triks og svarte på ofte stilte spørsmål rettet mot entreprenører.