Webinar i Datafangst for entreprenører 27. mai 12.00-14.00

Fremhevet

Statens vegvesen og datafangstverktøyet inviterer entreprenører til webinar.

Datafangst er et webbasert verktøy som brukes i dataflyt til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). Her mellomlagres data for kontroll og redigering før data sendes til NVDB.

På webinaret vil Torbjørn Gjendem (produkteier) og Kari Anne Midtvold (NVDB-forvalter) snakke om verktøyet. Her fokuseres det på praktisk bruk, tips og triks og svar på ofte stilte spørsmål rettet mot entreprenører. Det blir anledning til å stille spørsmål undervegs.

Agenda:

 • Velkommen
 • Innledning
  • Hvor finne informasjon og brukerveiledninger
  • Datakatalogen
 • Bruk av Datafangst i praksis
  • Å komme i gang
  • Hjelpemeny
  • Laste opp/sende inn data
  • Databehandling
 • Ofte stilte spørsmål
  • Tips og triks
 • Avslutning og videre utvikling av programvaren

Meld deg på webinaret

Om vegdata.no

Fremhevet

Nasjonal vegdatabank (NVDB) inneholder landets vegnett og hundrevis av fagdatatyper knyttet til vegen.

Det meste av denne informasjonen har Statens vegvesen gjort fritt tilgjengelig, og vi oppmuntrer publikum til å bruke datagrunnlaget på kreativt vis.

På nettstedet Vegdata.no vil vi fortelle om hvordan du kan finne frem i jungelen rundt NVDB, og fortelle om status på de verktøyene og produktene NVDB-miljøet tilgjengeliggjør rundt NVDB.