Nytt webinar i Datafangst – kontroll av data

Tirsdag 23. november 2021, fra 12:00-14:30

Her ønsker vi å sette datakvalitet på dagsorden. Webinaret passer for deg som mottar data. Enten som dataforvalter, byggherre eller har oppgave med å godkjenne leveranser.

Vi vil vise gode eksempler på oppfølging av dataflyt og kontroll av data. Vi kommer innom følgende tema:

  • Oppfølging av dataflyt i prosjekt
  • Teknisk kontroll (geometri, kvalitet, koding)
  • Mengder
  • Fullstendighetskontroll
  • Assosiasjoner
  • Eksisterende data i NVDB
  • Egenskaper
  • Eierforhold
  • Notabener og advarsler

Webinaret baseres på kontroller som kan utføres i Datafangst

Webinaret er gratis. Opptak legges ut på Brukerveiledning til Datafangst | Vegdata.no i etterkant.

Påmelding

Påmelding er avsluttet. Ta kontakt med NVDB-brukerinfo@vegvesen.no om du ønsker å melde deg på.

Våre presentatører denne gang er Kari Anne Midtvold og Øystein Bjøndal Lund i Statens vegvesen.

Kontakt NVDB-brukerinfo@vegvesen.no om du har spørsmål.