Stikkrenne/kulvert

På denne siden legger vi jevnlig ut oppdaterte kvalitetsrapporter for stikkrenne/kulvert:

Her kan du lese mer om hvorfor vi har fokus på stikkrenner

  • Stikkrenner med og uten egengeometri fordelt på fylke:

Oppdatert 24.11.2023

Oppdatert 06.07.2023

Oppdatert 03.02.2023

Diagram over antall stikkrenner med og uten egengeometri

Oppdatert 22.08.2022

Oppdatert 18.02.2022

  • Stikkrenner med egengeometri kan du søke frem i Vegkart, slik som her