sammenlign_vegreferanser1

Skjermdump som viser kartløsning der NVDB api tilbyr gangstien som nærmeste vegnett, mens Visveginfo har kun hovedvegen

NVDB api tilbyr gangstien som nærmeste vegnett, mens Visveginfo har kun hovedvegen

Skjermdump som viser kartløsning der NVDB api tilbyr gangstien som nærmeste vegnett, mens Visveginfo har kun hovedvegen