Objekttyper vi ikke publiserer

24 objekttyper – om lag 10% av datakatalogen – er unntatt fra åpen publisering i Vegkart og NVDB api, med varierende begrunnelse.

Listen ble sist oppdatert 4. desember 2019.

 521 - Dekketilstandsmåling
524 - Spormåling (avleda pr 20 m)
525 - Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)
526 - Friksjonsmåling
562 - Testobjekttype
641 - Kurvaturgenerering
644 - Statistikk, spormåling
645 - Statistikk, jevnhetsmåling
793 - NVDB dokumentasjon
852 - Trekkerør/kanal 
853 - Trekkekum 
871 - Utgår_Bruksklasse
890 - Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell
892 - Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell
894 - Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell
895 - VegROS
901 - Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell
903 - Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell
905 - Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Egenskapsverdier vi ikke publiserer

For disse objektene blir noen av egenskapsverdiene «nullet ut» før publisering på internett.

570 Trafikkulykke

5058 Ulykke registrert av
5059 Meldingsdato
5060 Behandlende politidistrikt
5061 Anmeldelsesnummer
5062 Kilde for ulykken
5063 Registrering status
5067 Alternativ uhellskode
5068 Beskrivelse
5087 Ok SSB
7571 Stedsbeskrivelse
8764 Oppgitt antall skadde

571 Ulykkesinvolvert enhet

5088 Kjennemerke
5089 Enhetsbokstav
5094 Bevegelse
5095 Postnummer
5096 Rusmiddel
5098 Førerkort utstedt første gang
5101 Første berøringspunkt
6829 Kommentar dekk

572 Ulykkesinvolvert person

5107 Passasjer nummer
5109 Fødselsdato
5112 Skadegrad
5113 Beskyttelsesutstyr
5114 Skadeforløp
8808 Skadegrad fra SSB

809 Døgnhvileplass

9466 Årlig tilskudd fra Statens vegvesen