Objekttyper vi ikke publiserer

36 objekttyper – om lag 10% av datakatalogen – er unntatt fra åpen publisering i Vegkart og NVDB api, med varierende begrunnelse.

Listen ble sist oppdatert 20. september 2017.

92 Kabel
104 Bruksklasse, uoffisiell
162 ATK-punkt
163 Kamera
456 Styreapparat
461 Elektrisk anlegg
466 Trafo
467 Nødstrømsaggregat
468 UPS
470 Antenne
472 Radioanlegg
473 Telefonsentral
502 Skap, teknisk
521 Dekketilstandsmåling
524 Spormåling (avleda pr 20 m)
525 Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)
526 Friksjonsmåling
562 Testobjekttype
577 Vegfunksjon
594 Støy-luft, Bygning
597 Støy-luft, Strekningsdata
641 Kurvaturgenerering
644 Statistikk, spormåling
645 Statistikk, jevnhetsmåling
719 Støy-luft, Beregning
720 Støy-luft, Utbredelse
780 Farlige forhold
793 NVDB dokumentasjon
823 Streknings-ATK
819 Fordelingstavle
890 Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell
892 Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell
894 Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell
901 Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell
903 Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell
905 Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell