Objekttyper vi ikke publiserer

24 objekttyper – under 10% av datakatalogen – er unntatt fra åpen publisering i Vegkart og NVDB api, med varierende begrunnelse.

Listen ble sist oppdatert 13. juni 2019.

 92 Kabel
104 Utgår_Bruksklasse, uoffisiell
521 Dekketilstandsmåling
524 Spormåling (avleda pr 20 m)
525 Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)
526 Friksjonsmåling
562 Testobjekttype
641 Kurvaturgenerering
644 Statistikk, spormåling
645 Statistikk, jevnhetsmåling
719 Støy-luft, Beregning
720 Støy-luft, Utbredelse
780 Farlige forhold
793 NVDB dokumentasjon
852 Trekkerør/kanal
853 Trekkekum
871 Utgår_Bruksklasse
890 Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell
892 Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell
894 Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell
895 VegROS
901 Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell
903 Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell
905 Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Egenskapsverdier vi ikke publiserer

For disse objektene blir noen av egenskapsverdiene «nullet ut» før publisering på internett.

570 Trafikkulykke

5058 Ulykke registrert av
5059 Meldingsdato
5060 Behandlende politidistrikt
5061 Anmeldelsesnummer
5062 Kilde for ulykken
5063 Registrering status
5067 Alternativ uhellskode
5068 Beskrivelse
5087 Ok SSB
7571 Stedsbeskrivelse
8764 Oppgitt antall skadde

571 Ulykkesinvolvert enhet

5088 Kjennemerke
5089 Enhetsbokstav
5094 Bevegelse
5095 Postnummer
5096 Rusmiddel
5098 Førerkort utstedt første gang
5101 Første berøringspunkt
6829 Kommentar dekk

572 Ulykkesinvolvert person

5107 Passasjer nummer
5109 Fødselsdato
5112 Skadegrad
5113 Beskyttelsesutstyr
5114 Skadeforløp
8808 Skadegrad fra SSB

809 Døgnhvileplass

9466 Årlig tilskudd fra Statens vegvesen