Artikler – informasjon

Her følger artikler relatert til innhold i NVDB.

Regelverk for stedfesting til vegnett

Det er utarbeidet et dokument som beskriver regler og anbefalinger for stedfesting av vegobjekter til vegnettet. Det tar for seg problematikk knyttet til kryssområder, g/s-veg, ramper, sideanlegg samt multiple stedfestinger, sideposisjon og kjørefeltkoder. Selv om dokumentet er fra 2018, og ikke tilpasset ny vegreferansemodell er de fleste prinsippene fortsatt gyldig. Dokumentet kan lastes ned her.