Datakvalitet

Informasjon i Nasjonal vegdatabank (NVDB) er registrert på en systematisk måte, og holder jevnt over høy kvalitet. Det er imidlertid noen avvik som brukere bør kjenne til:

  • De aller fleste objekter er registert gjennom en lineær referanse, og ikke ved hjelp av en GPS. Et skilt kan for eksempel være registrert x antall meter fra starten på veg. Ved visning på kart, kan objektenes posisjon derfor fremstå som upresis.
  • Det kan forekomme avvik på hvilke egenskaper som er registert, på tvers av fylkesgrenser, siden flere egenskaper er frivillige å registrere.
  • Det finnes i utgangspunktet ikke informasjon om vegutstyr langs kommunale veger.

Finner du avvik? Meld dette inn ved hjelp av tjenesten fiksvegdata.