Versjon 2.22

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg, beskrivelse av viktige endringer og konsekvenser av endringene.
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her (kommer)

Endringer

Nedenfor beskrives en del av endringene som gjøres i denne versjonen


Trafikkulykke (VT570) – Ulykkesinvolvert enhet (VT571) – Ulykkesinvolvert person (VT572)

Det blir lagt til flere nye egenskapstyper og tillatte verdier til disse vegobjekttypene i denne versjonen. Dette er justeringer som gjøres som i forbindelse med at TRULS, som skal erstatte STRAKS og UREG, skal lanseres.  

Dokumentasjons-objektet (VT 446)

Det er som kjent mulig å legge inn Dokumentasjon som «datterobjekt» til de fleste vegobjekttyper. Vi ønsker å å beholde dette tilbudet. Det er imidlertid slik at vi generelt har ansvar for at NVDB ikke inneholder informasjon som er i strid med personvernsforordning eller andre lover og forskrifter som regulerer informasjon. Vi innfører nå en egenskapstype «GDPR ivaretatt» på dokumentasjonsobjektet for å bevisstgjøre brukere som legger inn data. Det må angis «Ja» på denne («Nei» er ikke et alternativ). Denne egenskapstype vil være påkrevd. Ut over dette vil vi kartlegge eksisterende dokumentasjon/bilder som finnes i NVDB fra før. Det er planen å gjennomføre lignende retusjering av kjøretøy og personer på disse bildene som det er gjennomføret for de tradisjonelle vegbildene. Etter at vi har fått kontroll på dette vil egenskapstype «GDPR ivaretatt» bli satt til absolutt påkrevd. Dokumentasjon/bilder som ikke skal være åpent tilgjengelig kan legges på egen server/disk. Det legges inn URL eller filreferanse på dokumentasjonsobjektet. Tilgang styres da utenfor NVDB.

Værutsatt veg

Det er kommet ønske om å splitte Værutsatt veg (VT 107) i to vegobjekttyper. Det vil resultere i at eksisterende vegobjekttype «Værutsatt veg» endrer navn til «Høyfjellsstrekning», samtidig opprettes ny vegobjekttype. Navnet på ny vegobjekttype er ikke helt avklart.

Ladetårn

Det jobbes med ny vegobjekttype «Ladetårn». Dette er innretninger som benyttes i forbindelse med lading av El-ferjer og EL-busser.