skiltplate-egenskapsfilter-velgverdi

Velg den verdien som skal brukes i egenskapsfilteret. I dette eksemplet velger vi 306.8 – forbudt for gående og syklende.