Mer raffinerte søk i vegkart

Siden mandag har man kunnet gjøre litt mer raffinerte søk i vegkart. Ta for eksempel dette spørsmålet:

Jeg lurer på om det finnes et komplett kart over veistrekninger i Norge der regelen «forbudt for gående og syklende» gjelder?

I NVDB har vi ikke data om det er forbudt å gå eller sykle på en strekning – men vi har masse skiltinformasjon. Innenfor dette søket har vi for eksempel 589 skiltplater (antallet kan variere litt i din nettleser pga ulik størrelse på kartflaten; nettleservindu har som regel ulik størrelse på ulike skjermer). 

Skiltplater nær Puddefjordsbrua i Bergen

Alle skiltplater nær Puddefjordsbrua i Bergen.

Men det var «forbudt for gående og syklende» vi ville ha. Da legger vi til et egenskapsfilter:

Klikk plusstegnet for å legge til egenskapsfilter. Mouseover er til god hjelp

Klikk plusstegnet for å legge til egenskapsfilter.

Her får en liste med egenskaper, men vi kan også begynne å skrive direkte i feltet. Vakker bruk av autofullfør!

Autocomplete gjør det enklere å velge egenskapen det skal filtreres på.

Vi velger «Skiltnummer HB-050» (HB står for håndbok 050, som finnes her). I neste rute velger vi likhetstegn.

Velg operator. Hva slags operator som er mulig å velge varierer ut fra hva som er mulig på denne egenskapstypen.

I siste rute velger vi 306.8 – Forbudt for syklende. Igjen gjør vi god bruk av autofullfør:

egenskapsfilter-skiltplate-skiltnummer_v2

Vips så ser vi at det finnes fem  «Forbudt for gående og syklende» – skilt nær Puddefjordsbrua.

Vegkart-søk, skilt med forbudt for gående og syklende nær Puddefjordsbrua.

Vegkart-søk, skilt med forbudt for gående og syklende nær Puddefjordsbrua.

Det vriene her er selvsagt å finne ut hvilke kombinasjoner av egenskaper og verdier som gir svaret på det man lurer på. Dette er ikke alltid like selvforklarende: Noen objekttyper (som skilt!) har et komplisert sett med egenskaper, mens andre  er vesentlig enklere.

I tillegg må man kanskje bruke resultatet fra flere søk for å få et komplett bilde. For eksempel har vi registrert 15 skiltplater av typen 306.6 Forbudt for syklende og 28 av typen Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg i Norge.