Hvor finner jeg vegnettsdata til navigasjon?

Nå også på spatialLite – format 🙂 

ftp://vegvesen.hostedftp.com/~StatensVegvesen/vegnett/

Det fremgår av filnavnet når data sist ble oppdatert. Dette skjer 6-10 ganger årlig, gjerne samtidig med Elveg-leveransen.

Data om vegnettet — til f.eks. navigasjonsformål — frigis av Kartverket og Statens Vegvesen den 1. oktober 27. september 2013. Hvorfor akkurat 1/10 27/9? Fordi frigivelsen er en del av revidert nasjonalbudsjett (vedtatt i mai), og det gjelder fra 1/10.

Tilføyelse: Kartverket og Vegvesenet markerer frislipp av kartdata (inkludert vegnett) den 27/9, derfor åpnet vi tilgangen litt før.

I Statens Vegvesen ønsker vi selvsagt å servere vegnettsdata ut gjennom NVDB api‘et, åpent og fritt tilgjengelig for alle. Dette er en smule mer interessant — og komplekst — enn å servere objekter som finnes langs vegen, slik dagens api gjør. Slikt som fartsgrenser, bomstasjoner og sånn. Vi jobber med saken, men vil ikke ha noe ferdig til 1/10.

Imidlertid er det bare rett og rimelig at vi frigjør de samme dataene som vi bruker i vår egen ruteplantjeneste, på databaseformatene ESRI geodatabase og spatialLite. Dette er et fint supplement til ELVEG datasettet (SOSI format, inndelt kommunevis). Men — frem til 1/10 er var dette dessverre bare tilgjengelig for dem med rettigheter til ELVEG, d.v.s. Norge Digitalt-medlemmer og dem som har kjøpt ELVEG-tilgang.

Ruteplantjenesten er under utvikling, og dataene vi bruker frigis under forbehold om at formater og struktur kan og vil bli endret i takt med videreutvikling av tjenesten. Og vi tar forbehold om feil og intet ansvar for konsekvensene av feil — ref betingelsene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Nettverksdataene leveres som to datasett i samme geodatabase:

Databaser bilkjøring + sykkel, ESRI nettverksdatasett.

Databaser bilkjøring + sykkel, ESRI nettverksdatasett.

Der «Route» inneholder kjørbart vegnett med bil, «Route_bike» inneholder bilvegnett + gang/sykkel

Eksempel ESRI nettverksdatasett.

Eksempel ESRI nettverksdatasett.

Egenskapsdata:

Navn Forklaring Eksempel
ATTRIBUTES NVDB Attributter, Json format json:{«Rasteplass»:[{«Navn»:»Ramsund Vest»,»X»:231447.69121681788,»Y»:6577504.174785357}]}
DT_TURIST_FT Drivetime turistveg, Fra-Til 0,531499
DT_TURIST_TF Drivetime turistveg, Til-Fra 0,531499
FROM_M Start posisjon på NVDB Referanselenke 0
FROM_Z Z verdi start lenke 6,83
FromNodeID NodeID i ruteplandatasettet 1828553
FT_BOM_LIT Bomkostnad Liten bil. Fra-Til 0
FT_BOM_STO Bomkostnad Stor bil, Fra-Til 0
FT_Fart Skiltet hastighet, Fra-Til (-1: manglende verdi) -1
FT_MINUTES Beregnet kjøretid for å passere lenken, Fra-Til(minutter) 0,531499
FYLKE_ID Fylkes Nr 7
GATENAVN Gatenavn ( ERF veger overstyrer gatenavn utenfor vegarm/rampe) Fv1005
HIERARCHY Veg Hierarki (1: 2: 3: 4:, Se nedenfor) 2
IsBikeRoad Angir om lenke er Gang/Sykkle (utfra vegstatus) 1: Gang/Sykkel 1
Medium Medium fra sosi
METER_ORG Elveg atributt, angir lengde 354,332847
OBJECT_ID ArcGIS 686103
ONEWAY N: Ingen, B: Begge, FT: Fra-Til, TF: Til-Fra B
RoadClass For network analyst (1:, 2: 3: 4: 5: 6:, Se nedenfor) 4
ROUTEID NVDB Referanse lenke ID 1828550
SHAPE ArcGIS Polyline Z
SHAPE_Length ArcGIS 354,332847
SPECIALVEG Angir om det er, Turist, Ferge, ATK strekning [FERGE]
SPERRING 0: ikke sperret, -1: Vegsperring -1
TF_BOM_LIT Bomkostnad Liten bil. Til-Fra 0
TF_BOM_STO Bomkostnad Stor bil, Til-Fra 0
TF_Fart Skiltet hastighet, Til-Fra (-1: manglende verdi) -1
TF_MINUTES Beregnet kjøretid for å passere lenken, Til-Fra(minutter) 0,531499
TO_M Slutt posisjon på NVDB Referanselenke 1
TO_Z Z verdi slutt lenke 6,83
ToNodeID NodeID i ruteplandatasettet 1741699
URL URL til infosider. Ferge og turistveg http://dit.websrv02.reiseinfo.no/fellespIISStaticTables/ruter/t/07-230.htm
VEGID VegID {F1005}
VEGNUMMER Vegnr 1005
VEGTYPE Vegtype F

 

Hierakier

1:
E ,R, Primære fylkesveger, Riksveger fra 2010,Stamveger 2009
2:
Øvrige Fylkesveger, KV
3:
PV,SV

Drivetime

driveTime = ((Length / 1000) / SpeedLimit * 60.0) * k;

k: (faktor)
Ev: 1.15
Rv: 1.15
Primär Fv, Riksveg fra 2010, Stamveg 2009: 1.22
Annen Fv: 1.25
Kv: 1.46
Pv: 1.47
Sv: 1.0, men fart satt till 15km/h

Fergestrekninger har fart satt til 15km/h

På Kommunal og Privat veg er fart begrenset til maksimalt 60km/h
Dersom fart mangler i NVDB settes den til 50km/h

Dersom det er en fjellovergang som er «spesialhåndtert» for å unngå at denne foretrekkes, så leggs denne ekstratiden fra denne på kjøretidne (normalt 5-20 minutter ekstra).

RoadType Esri:

// The network edge is of an unknown road classification.
esriRCUnknown = 0,
// The network edge represents a surface street.
esriRCStreet = 1,
// The network edge represents a highway.
esriRCHighway = 2,
// The network edge represents a highway ramp.
esriRCRamp = 3,
// The network edge represents a ferry crossing.
esriRCFerry = 4,
// The network edge is part of a roundabout intersection.
esriRCRoundabout = 5,
// The network edge represents a major road.
esriRCMajorRoad = 6,