Ny funksjon erstattar Redirect-URL for /vegobjekter/id

Redirect-URL for /vegobjekter/id har ikkje fungert i Vegkart i det siste. Feilen vil ikkje verte retta, og modulen vert fjerna frå Vegkart.
Men vi har ein ny modul som erstattar redirect-URL, og som i tillegg til vegobjekt kan vise vegnettsegment. Modulen heiter #valgt for vegobjekt og #vegnett for vegnett og er forklart her med eksempel.

For vegobjekt:
/#valgt:{VegobjektID}:{VegobjekttypeID}

Eks:
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#valgt:579117371:5


For vegnett: 
/#veglenke={VeglenkesekvensID}:{Veglenkenummer}:
{Segmentnummer}
eller
/#veglenke={VeglenkesekvensID}:{Veglenkenummer}
eller
/#lenker:!*@705192 

Det vil si at du kan lage kortlenke som viser heile veglenkesekvensen, ei veglenke, eller eit segment på veglenka.  

Eks:
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#veglenke:2426204:3:6
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#veglenke:2426204:3

For å vise heile veglenkesekvensen er syntaksen 
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#lenker:!*@2426204

Denne åpner vegkart med landsdekkende kartutsnitt og ei infoboks med informasjon om veglenkesekvensen. Bruk "Zoom til" knappen for å sentrere kartet på ein vilkårlig valgt bit av denne veglenkesekvensen. Zoom så ut manuelt for å sjå heile veglenkesekvensen
Skjermdump fra vegkart som viser ein liten bit av veglenkesekvens 2426204.
Bruker du «Zoom til» – knappen etter å ha åpna kartlenke som lenker til lenkesekvens med syntaksen https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#lenker:!*@2426204 så zoomer vegkart til eit vilkårlig segment på denne lenkesekvensen. Zoom ut manuelt for å sjå heile.
Lenkesekvens 2426204 når du har zooma ut.

Syntaksen https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#lenker:!*@2426204 oppfører seg dermed likt med å skrive (lime inn) @2426204 i søkefeltet på vegkart.

EDIT august 2023: Ny syntaks for segment på veglenker, heile veglenker og heile veglenkesegment,