Min posisjon i Vegkart på iPhone/iPad

Dersom du har problemer med den «blå prikken» som viser «Min posisjon» på iPhone/iPad må du gå inn i innstillinger på din enhet.

Endringen som må gjøres er:

Personvern og sikkerhet/Stedstjenester/Safari-nettsteder må ha innstilling «Ved bruk» i tillegg til at appen må være avkrysset for «sted».