20230203

Diagram over antall stikkrenner med og uten egengeometri