Datafangst – Endringslogg

Komplett endringslogg for Datafangst finner du her:
https://github.com/nvdb-vegdata/endringslogg/blob/master/datafangst.md

Her er de siste endringene vi har gjort:

November

Oktober

Datafangst 2020-2.6.1 – 16.10.2020

 • Kolonner i kontraktsliste sorteres i stigende rekkefølge ved første klikk
 • Mer av Datakatalogen mellomlagres i nettleser, for raskere oppstart
 • Det er rettet en feil med kopiering av vegobjekt til ny type når type er låst
 • Flere forbedringer for å samkjøre stedfesting for sammenkoblede objekter
 • Flere feilrettinger for stedfesting med Skriv API
 • Det er rettet en feil som gjorde at fjerning av vegobjekter fra kontrakt feilen noen ganger
 • Gammel fane for stedfesting er ikke lengre tilgjengelig
 • Bedre håndtering av feil under henting av vegnett

Datafangst 2020-2.5.0

 • Vedlikeholdskontrakt og samlekontrakt er tilgjengelige som nye kontraktstyper
 • Alle felter i kontraktsliste sorteres riktig med tall og norske tegn
 • Sortering på “Ansvarlig” i kontraktsliste virker igjen
 • Markører for stedfesting kan klikkes for å velge en stedfesting
 • Markører for valgte stedfestinger er uthevet
 • Det er retten en feil med “Skjul koblede” på sammenkobling
 • Administrasjon av rettigheter setter nå medlemskap kontraktsgrupper uavhengig av små eller store bokstaver i brukernavn
 • Det er retten en feil i “Stedfesting med Skriv” som gjorde at det noen ganger ikke kunne stedfestes til valgt vei

September

Datafangst 2020-2.4.1

 • Rettet en feil som gjorde at stedfesting av vegobjekter med sammenkoblinger kun til NVDB genererte en feilmelding

Datafangst 2020-2.4.0

 • Manuell stedfesting flytter automatisk seg selv og sine døtre inn til sin mor hvis de er sammenkoblet.
 • Kontraktgruppelista i instillinger sorteres alfabetisk.
 • Sortering av kontrakter, brukere og kontraktgrupper i admin-grensesnittet .
 • Rettet en feil som kunne føre til at nye eller kopierte kontrakter framstod som låst.
 • Angir arkiveringsstatus for kontrakter via API.
 • parameter for å angi destinasjon ved API-kall for å hente feature collections.
 • Revidert tekst på automatisk generert e-post til nye brukere, lenke til hjelpeside.
 • aktiverer zoom til senter av kartvinduet ved dobbelklikk for å unngå en feil i kartbiblioteket.
 • Setter geodata-kartet som forvalgt på stedfesting fordi norkartene er veldig trege.
 • Gjør det mulig å zoome lenger inn på geodata-kartene på bekostning av lavere oppløsning.
 • Bedre feilhåndtering i alternativ stedfesting med API Skriv der en stedfestingsfeil ville avbryte alle stedfestinger.

Datafangst 2020-2.3.1

 • Brukere får nå beskjed når innloggingen er utløpt, og de bes logge inn på nytt.
 • Knapper på innstillingsfanen har fått bedre universell utforming.
 • Bedre feilmelding når vegobjekter blir forkastet ved filopplasting.
 • Kontraktgrupper i innstillingsfanen vises riktig for brukere som ikke har rettigheter i gruppen
 • Skjuler varsel og lenke til forrige versjon av stedfestingsfanen.

Datafangst 2020-2.2.2

 • Eksisterende sammenkoblinger som fjernes vises på sammenkoblingsfanen til de blir sendt inn, og fjerning kan angres før innsending
 • Det er retten en feil med innsending av geometri som har SRID 6173
 • Sletting av sammenkobling gir nå riktig tilstand på om vegobjekt er endret eller ikke etter sletting
 • Teknisk endring: Datafangst bruker nå AAA-tjeneste for å verifisere brukernavn og passord

Datafangst 2020-2.1.3

 • Det er rettet en feil som gjorde at interne brukere uten fagdata-rolle ikke fikk logget inn

Datafangst 2020-2.1.2

 • Det er rettet en teknisk feil med applikasjonslogg

Datafangst 2020-2.1.0

 • Når en kontrakt har vegobjekter med sensitive egenskaper må den som skal invitere brukere inn på kontrakten ha rettigheter til å se disse egenskapene
 • Hvis prosjektreferanse settes ved innsending til NVDB, så vil også vegobjektene i Datafangst vise prosjektreferansen etter at innsending er godkjent
 • I administrasjonssiden for kontraktsgrupper vises nå kontrakter, grupper og brukere sortert
 • Sjekk for gyldig e-postadresse eller brukernavn når det legges til deltaker i kontrakt er forbedret
 • Tekst i veileder for innloggingsproblemer er forbedret

August

Datafangst 2020-2.0.2

 • Alle kartlag kan nå vises som gråtonekart i datafanen og stedfestingsfanen ved å klikke på ikonet nederst til venstre i kartet
 • La til støtte for tastenavigasjon og skjermleser i kontraktlisten
 • Rettet en feil i eksport-fanen som gjorde at vegobjekter importert fra NVDB ikke vistes i listen over andre vegobjekttyper som må sendes inn samtidig
 • Fjernet kontroll av FKB-objekter, samt informasjon som forteller at FKB-objekter ikke vil bli kontrollert.
 • Rettet en feil i eksportfanen som gjorde at funksjonen som skal vise bare uregistrerte vegobjekttyper, istedet viste bare registrerte vegobjekter