Datafangst 2020-3.0.0

23. november 2020

  • Ny versjon av stedfesting med API Skriv
  • «Fase» brukes ikke lenger som en del av stedfesting
  • vegnettet grupperes etter trafikantgruppe og stedfesting skjer på veglenker innenfor samme gruppe
  • Rettet en feil der endring av stedfesting noen ganger ikke ville oppdatere kartet
  • Diverse mindre justeringer på stedfesting
  • Riktig rapportering av manglende egenskaper på kopierte vegobjekter
  • Riktig avklaring av advarsel om manglende sammenkobling
  • Riktig sortering av egenskaper for skiltnummer
  • Kontraklisten sorterer som standard etter sist endret først
  • Fikset en skrivefeil