NVDB API Skriv 2020-15.2

16. Oktober 2020

  • Rettet feil som ga responskode 500 når ugyldig refresh-token ble angitt i request til /oidc/forny
  • Klienter som bruker tjenestebrukere kan nå anrope APIet i Atlas-miljøet.
  • Rettet feil som førte til at endringssett ble avvist fordi det feilaktig ble detektert overlapp mellom mor- og datterobjekt.