Endringslogg – NVDB API Les

Komplett endringslogg for Les-API finner du her:
https://github.com/nvdb-vegdata/endringslogg/blob/master/APILESV3.md

Her er de siste endringene vi har gjort:

2020.14.0 (01.09.2020)

 • Forbedre tilfeller der /veg veksler mellom flere responser ved re-lastinger.
 • Fikset at /vegobjekter/X?veglenkesekvens=Y ikke returnerte objekter dersom vegobjekt var stedfestet mot veglenkeretning.
 • Respons fra ruteberegning endret til å inneholde et statusfelt
 • /omrader/kontraktsomrader og /omrader/riksvegruter inkluderer kommuner og fylker på returnerte objekter.
 • Fikset at /veglenkesekvenser/segmentert/X returnerte objekt dersom det var kun ett segment.

2020.13.0 (18.08.2020)

 • Mulig å ekskludere assosiasjon- og stedfestingsegenskap. (?inkluder_egenskaper=alle|basis|geometri|assosiasjon|stedfesting)
 • Ta imot veglenketype som liste i vegnettssøk. (?veglenketype=hoved,detaljert)
 • Fjern støtte for responsrevisjon 0
 • objekt.geometri vil alltid være egengeometri dersom objektet har dette.

2020.12.0 (25.06.2020)

 • Intern begrensning på antallet samtidige forespørsler som behandles. Klienter kan få 503 Behandlingen av forespørselen kunne ikke fullføres innen rimelig tid.

2020.11.0 (23.06.2020)

 • Fikset at noen objekter manglet segmentert geometri

2020.10.0 (16.06.2020)

 • Fikset manglende geometrifelt i lokasjon
 • Fikset vegsystemreferanse mangler i lokasjonsobjekt for vegobjekter-søk