tre_sandmoen_MANGLER_egengeom

Søk etter objekttype 199 Trær på E6 ved Sandmoen, Trondheim. Pga feil i NVDB api returnerer dette søket objekter uten egengeometri. Trærne er derfor plassert midt på vegens senterlinje og ikke i terrenget

Trær uten egengeometri, plassert på vegens senterlinje

Søk etter objekttype 199 Trær på E6 ved Sandmoen, Trondheim. Pga feil i NVDB api returnerer dette søket objekter uten egengeometri. Trærne er derfor plassert midt på vegens senterlinje og ikke i terrenget