Utviklingsplan Eksport

Her er en oversikt over saker vi har registret i forbindelse med videreutvikling av Eksport-tjenesten i Vegkart. Listen viser brukerrelaterte saker. Utvikling og oppgaver relatert til system og drift er ikke med i listen.

Oversikten oppdateres regelmessig (med unntak ferie/høytider med lav produksjon).

Sist oppdatert: 22. juni 2021

Under utvikling nå

Ingen saker under utvikling akkurat nå.

Klart for utvikling

TypeSakBeskrivelse
ForbedringNVDB-6903Bygge SOSI etter gjeldende NVDB-versjon
ForbedringNVDB-6992CSV tar ikke hensyn til vegnettfilter
FeilNVDB-7014Trafikantgruppe manger
FeilNVDB-5404Feil i hodet på sosifil
FeilNVDB-7086Feil i SOSI-format
FeilNVDB-5149Vegkart Sosi-eksport  – for mange siffer i min/max X og Y
FeilNVDB-7110Få med enhet i egenskapstekst
DeloppgaveNVDB-7461Eksportere historiske data

Står for tur

TypeSakBeskrivelse
ForbedringNVDB-6180Eksport tar ikke hensyn til typeVeg
ForbedringNVDB-4027SOSI: Skille på eksport av objekter med og uten egengeometri
Ny FunksjonalitetNVDB-6193Ta med trafikantgruppe
Ny FunksjonalitetNVDB-6062Ha med vegnettslengde på strekningsobjekt i csv-eksport
Ny FunksjonalitetNVDB-6063SOSI-eksport til lokal UTM-sone

Ikke prioriterte oppgaver

TypeSakBeskrivelse
Ny FunksjonalitetNVDB-4493Eksport av vegnettet
ForbedringNVDB-4030SOSI: La bruker velge tegnsetting
ForbedringNVDB-4026SOSI: Dialogboks ved SOSI-eksport
ForbedringNVDB-7115Desimaltall kommer som dato i Excel
ForbedringNVDB-7019Brukertilpasset eksport
ForbedringNVDB-7113Sortere CSV på vegsystemreferanse
Ny FunksjonalitetNVDB-5136Overflow i kolonne ved CSV-eksport og diverse ønsker om forbedringer  knyttet til CSV-eksport
ForbedringNVDB-7116Lange geometrier kommer over flere linjer
DeloppgaveNVDB-7263Ta med assosiasjoner i CSV

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *