Utviklingsplan Les-API

Her er en oversikt over saker vi har registret i forbindelse med videreutvikling av Les-API. Listen viser brukerrelaterte saker. Utvikling og oppgaver relatert til system og drift er ikke med i listen.

Oversikten oppdateres regelmessig (med unntak ferie/høytider med lav produksjon).

Sist oppdatert: 22. juni 2021

Under utvikling nå

TypeSakBeskrivelse
FeilNVDB-6952580-Kontraktområde mangler vegsegmenter
FeilNVDB-6925Endepunkt /vegnett/veglenkesekvenser/segmentert mangler data
FeilNVDB-6978Unormalt lang tid for spørring
FeilNVDB-7075Implementer tidspunkt paramter for /vegobjekt
FeilNVDB-6540Objekt stedfestet på lukket vegnett
FeilNVDB-6963Sammenhengende stedfesting deles opp
FeilNVDB-6389Viser objekt på riksveg som er fylkesveg
ForbedringNVDB-6444/vegobjekter/statistikk tar ikke med alle parametre
Ny FunksjonalitetNVDB-6503Vegobjektersegmenter mangler områder
ForbedringNVDB-6508Få veglenkenes «feltoversikt» med ut i responsen på vegobjekter.vegsegmenter
FeilNVDB-7007Oppdater dokumentasjon – get_posisjon/EPSG6173
ForbedringNVDB-6988Tilbakemelding om ikke indekserte objekttyper
ForbedringNVDB-6976srid og inkluder i /vegobjekt
Ny FunksjonalitetNVDB-7062Vise fagdata på historisk vegnett

Klart for utvikling

TypeSakBeskrivelse
FeilNVDB-7006Mismatch mellom totalt antall vegobjekter Statistikk/Objekt-endepunkt
FeilNVDB-7073Udeterministisk svar på vegnett/veglenkesekvenser/segmentert/id?historisk
FeilNVDB-6973Feil i visrute «zoom til geometri»
FeilNVDB-7428Stedfesting mot gammelt vegnummer

Står for tur

TypeSakBeskrivelse
DeloppgaveNVDB-6721Logvisning i splunk for Jan Kristian. Alternativt om atlas dash er nok for JK
Ny FunksjonalitetNVDB-6232GeoJson-respons
Ny FunksjonalitetNVDB-6159SOSI-eksport til lokal UTM-sone
Ny FunksjonalitetNVDB-6153Teste Solr Open Tracing
Ny FunksjonalitetNVDB-6053Forvaltningsgrensesnitt Elveg
Ny FunksjonalitetNVDB-6047Nedlastingsklient Elveg
Ny FunksjonalitetNVDB-6046Lese Elvegdata – generere SOSI og GML
Ny FunksjonalitetNVDB-6045Lagring av Elveg-data
Ny FunksjonalitetNVDB-6044Generalisering NVDBIND
Ny FunksjonalitetNVDB-5942Bruk ny collection ved full reindeksering
Ny FunksjonalitetNVDB-5898Prøv alle realms dersom ikke oppgitt
Ny FunksjonalitetNVDB-5885Veglenkesekvenser med åpne veglenker på tidspunkt
Ny FunksjonalitetNVDB-5262Les V3 på Quarkus
Ny FunksjonalitetNVDB-5253?srid=25833 gir ut 2d-koordinater
Ny FunksjonalitetNVDB-5094Solr: UseLargePages
Ny FunksjonalitetNVDB-5092Gi kun ett svar per vegreferanse i /posisjon
Ny FunksjonalitetNVDB-5057Egenskapsfilter på liste og struktur
Ny FunksjonalitetNVDB-4656Statistikk: Støtte av vegnettsparametere
Ny FunksjonalitetNVDB-4643Les objekter direkte fra NVDB
Ny FunksjonalitetNVDB-4356Ekstra spørringsalternativer for vegnett
Ny FunksjonalitetNVDB-4144Samleside for behandling av en transaksjon
Ny FunksjonalitetNVDB-1190Statistikkendepunkt for /vegnett
ForbedringNVDB-4940Flytt datofiltrering fra RoadNetMeterCalculatorImpl til H2-sql
ForbedringNVDB-4924Gjør vegsystemfiltrene mer cachebare
ForbedringNVDB-4896Ruteberegning: Kunne legge flere enn to punkter for beregning
ForbedringNVDB-4859Undersøk hva som skjer ved nedlasting og bytte av exportid
ForbedringNVDB-4858Kutt desimaler kartutsnitt
ForbedringNVDB-4857Undersøk filtrering av segmenter i kode vs Solr
ForbedringNVDB-4696Ikke tillat alle_versjoner=true og tidspunkt
ForbedringNVDB-4653Bruk versjon ved indeksering av objekter i en transaksjon
ForbedringNVDB-4465Prøv å kjør behandling av vegobjekttyper i en transaksjon parallellt
ForbedringNVDB-4298QueryDB : Relasjonsspørring må fikses for historiske objekt – C
ForbedringNVDB-4213Inkluder tidspunktparameter på veg? og posisjon?
ForbedringNVDB-4184Endre brukere og mapper fra vegkart til mer passende
ForbedringNVDB-4182Endre kommunikasjon med NVDBIND til http
ForbedringNVDB-4181Indeksering av vegobjekter fra Forvaltning burde markere progresjon – C
ForbedringNVDB-4163Vegsystemreferanseparametre på usegmentert vegnett – D
ForbedringNVDB-4139Overlappsspørring: Søkeparametre for historiske objekter – C
ForbedringNVDB-4115Timeout og gi fornuftlig feilmelding når querydb tar for lang tid – D
ForbedringNVDB-3836Sjekk fileier ved oppstart
ForbedringNVDB-3572Full reindeksering avbryter kjørende oppgave
ForbedringNVDB-3563B20 – KAN – Request-parameter for å ekskludere statiske felter
ForbedringNVDB-3419B10.12 – BØR – Ta i mot POST
ForbedringNVDB-3351B13 – KAN – Forbedre ytelse på spørring av vegobjekt med filter
ForbedringNVDB-3296Legg til «<stedfesting>ingen</stedfesting>» på vegobjekttyper uten stedfesting (forvaltning) D
ForbedringNVDB-6258Dropdown i loggnivå-velger
ForbedringNVDB-6207Vent lengre ved oppstart om Solr ikke er tilgjengelig
ForbedringNVDB-6184Gjør færre kall til Solr i ruteberegning for geometri
ForbedringNVDB-6183Undersøk bedre måter å finne rute gitt geometri
ForbedringNVDB-5945Forbedringer inkrementell oppdatering
ForbedringNVDB-5943Ikke bygg graf for hver rute-request
ForbedringNVDB-5763Sjekke annen måte å håndtere tidssegmentering av kontrakter og riksvegruter
ForbedringNVDB-5732Bedre fordeling av data med document routing
ForbedringNVDB-5581Ikke interpoler dersom Z er -999999
ForbedringNVDB-5397Endre hvordan schemacleanup gjøres
ForbedringNVDB-5381Fjern egenskap-områdefilter
ForbedringNVDB-5372Ønske om å oppgi posisjon for å få ut det aktuelle segmentet for posisjonen
ForbedringNVDB-5225Ruteberegning: Kunne angi høyde ved punkt til punkt beregning
ForbedringNVDB-5224Ruteberegning: Kunne angi felt
ForbedringNVDB-5144Ruteberegning: Kunne angi side av vegen
ForbedringNVDB-5143Ruteberegning: Kunne hente ut hele rundkjøringer
ForbedringNVDB-5024Tillat tre desimaler i /veg
FeilNVDB-3539NumberFormatException ved for stor egenskapsverdi
FeilNVDB-3178Serverfeil ved overlappspørring med ekskludert type
FeilNVDB-3115Systemfeil ved ikke gyldig kartutsnitt
FeilNVDB-2409Kontraktsområder blir ikke fanget opp i inkrementell oppdatering
FeilNVDB-4397Antall objekter og statistikk stemmer ikke sammen ved tidspunktparameter
FeilNVDB-4386NVDBREF-267 (C) – Assosiasjoner slettet fra mor, men henger igjen på barn
FeilNVDB-4250NVDBREF-10: (C) Relasjonsspørring gir feil treff – C
FeilNVDB-4249NVDBREF-9: (C) Relasjonsspørring gir treff basert på historisk versjon
FeilNVDB-4114Antall er ikke riktig ved avansert spørring – C
FeilNVDB-3990410 Gone ved henting av vegobjekt bruker ikke har tilgang til – D
FeilNVDB-3891Upresise feilmeldinger for vegsystemreferansen – D
FeilNVDB-6264/statistikk gir store forskjeller med områdefilter
ForbedringNVDB-6431Smartere oppdatering av berørte objekter
FeilNVDB-6212Feil stedfesting for linje
FeilNVDB-6181Finner ikke rute på grunn av konnekteringslenke og sideanlegg
FeilNVDB-5931Mister geometri for historiske segmenter
FeilNVDB-5842Takler ikke datakatalogoppdatering når IND er stoppet
FeilNVDB-5751Detaljerte lenker med meterverdi -1
FeilNVDB-5713Manglende oppdatering på relasjon til mor
FeilNVDB-5547Ruteberegning: Punkter i rute for polygon
FeilNVDB-5332Manglende objekter
FeilNVDB-5290Feil resultat ved kategorisering
FeilNVDB-5276Implementer inkrementell håndtering av sletting av 915- og 917-920-objekter
FeilNVDB-5166ORA-00936: missing expression, relasjonsspørring
FeilNVDB-5137Eksportid blir ikke oppdatert rett ved reindeksering av vegnett
FeilNVDB-6404NVDBIND gir opp om lesing av egenskaper feiler ved datakatalogoppdatering
FeilNVDB-6445Behandling av transaksjon, kryssdel med flere foreldre
FeilNVDB-7032Readiness probe failed
FeilNVDB-7093«Tilkoblingslekasje» mot oracle databasen
FeilNVDB-7098Nvdbind V3: 25000 falske advarsler i dataerror-loggen

Ikke prioriterte oppgaver

TypeSakBeskrivelse
Ny FunksjonalitetNVDB-3774Ta vare på informasjon om hvilke objekter som er følgeoppdatert
Ny FunksjonalitetNVDB-3772Unike ID’er for segmenter
Ny FunksjonalitetNVDB-1436Synliggjøre stegene ved datakatalogoppdatering i aktivitetsloggen i NVDB Admin
ForbedringNVDB-3956Presenter veglenkesekvenssegmentene i stigende rekkefølge etter startposisjon
ForbedringNVDB-3318J6.1 –  Hente ut manglende geometriske egenskaper for vegobjekter
ForbedringNVDB-2384Redusere bruken av exceptions
ForbedringNVDB-5976Merking av objekt med sensitivkode
FeilNVDB-2322Unhandled attribute type ShortDateAttributeType
FeilNVDB-2233Feltet reindekser objekttype nullstilles/blankes ikke ut 
FeilNVDB-2111Aktivitetsloggen for NVDBIND hentes ikke opp i IE
ForbedringNVDB-6409Filnavn og content type for blobs
FeilNVDB-6436Ruteberegning av rekkverk
FeilNVDB-7111Unable to get transactions for date interval 20210509 23.48 to 20210510 23.48
ForbedringNVDB-7387Vise Vegsystemreferanse i Kontraktsområde-stedfesting

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *