Utviklingsplan Skriv-API

Her er en oversikt over saker vi har registret i forbindelse med videreutvikling av Skriv-API. Listen viser brukerrelaterte saker. Utvikling og oppgaver relatert til system og drift er ikke med i listen.

Oversikten oppdateres regelmessig (med unntak ferie/høytider med lav produksjon).

Sist oppdatert: 17. juni 2021

Under utvikling nå

TypeSakBeskrivelse
FeilNVDB-7264Analyse: Mulig funn av feil med GC
FeilNVDB-7385Systemfeil ved innsending av trafikkmengde
Ny FunksjonalitetNVDB-6428Fra 1.8.2021 – Automatisk populere vegnummer i Vegsystem (915)
ForbedringNVDB-7060Rolling Deployment til ATLAS
ForbedringNVDB-7211Stedfesting feiler
FeilNVDB-6909Automatisk stedfestning får overlapp når visning viser god avstand mellom kurve 1 og 10
FeilNVDB-7070Bruker uten tilgang til å registrere på FV får lov til å registrere på FV
ForbedringNVDB-7260Feil dokumentasjon og lag ny fakeopenam for OIDC

Klart for utvikling

TypeSakBeskrivelse
FeilNVDB-7384Stedfesting i Datafangst gir multippel stedfesting med overlapp
ForbedringNVDB-7119Fjerne kobling uten å lukke datter
ForbedringNVDB-7077Vise stedfesting/vegref for overlapp i feilmelding
ForbedringNVDB-4476Timeout mot ActiveMQ ved start-request
Ny FunksjonalitetNVDB-1895Knapp for deaktivering av API
Ny FunksjonalitetNVDB-6400Valgbart topologinivå for beregnet stedfesting

Står for tur

TypeSakBeskrivelse
Ny FunksjonalitetNVDB-2816Kontrollere at nye/endrede vegreferanser er unike i NVDB
ForbedringNVDB-3308Oppdatere Skriv sin dok ihht regler for stedfesting
ForbedringNVDB-2743Fjerne bortreformerte kommuner og fylker
ForbedringNVDB-2130Kansellering av ny bruker som kopi
ForbedringNVDB-3788Tilgangsstyring via vegnett-roller
ForbedringNVDB-3256Overlappskontroll med toleranse
Ny FunksjonalitetNVDB-3462Kontroller at lenker har nivåkoder tilpasset topologinivå
Ny FunksjonalitetNVDB-3464Kontroller at en historisk node er bare koblet til historiske lenker
Ny FunksjonalitetNVDB-3465Kontroller at en gyldig node er koblet til minst én gyldig lenke
Ny FunksjonalitetNVDB-3468Kontroller at lenkene for en lenkesekvens dekker alle posisjoner
Ny FunksjonalitetNVDB-3469Kontroller at alle relevante vegtraselenker er detaljerte
Ny FunksjonalitetNVDB-3470Kontroller at porter på detaljerte lenker stemmer med posisjon på superlenkesekvens
Ny FunksjonalitetNVDB-3471Kontroller at en konnekteringslenke dekkes helt av detaljert ditto
Ny FunksjonalitetNVDB-3472Kontroller at start-/sluttdatoer ikke er for langt fram i tid
Ny FunksjonalitetNVDB-3474Kontroller at en lenkesekvens ikke er for lang
Ny FunksjonalitetNVDB-3475Kontroller at Funksjonell vegklasse er levert på relevant vegnett
Ny FunksjonalitetNVDB-2815Korrigere ubetydelige overlapp eller glipper mellom objekter
Ny FunksjonalitetNVDB-2825Opprette funksjonell vegklasse (ftid 821)
Ny FunksjonalitetNVDB-4216Konfigurerbar toleranse ved koordinatsammenligning (fille)
Ny FunksjonalitetNVDB-2592Sluttdato i typer indikerer Nye veger
ForbedringNVDB-4118Konflikt ved lukking av vegnett (fille)
ForbedringNVDB-3787Maaange SELECTs dersom en av lenkesekvensene ikke finnes i en stor lås (fille) (forvaltning)
ForbedringNVDB-3157Flere constraints på lokasjonsattributt før låsing
ForbedringNVDB-2919Deaktivere escaping av CDATA-verdier
ForbedringNVDB-6154Ansvarlig bruker trenger ikke være SVV-bruker

Ikke prioriterte oppgaver

TypeSakBeskrivelse
Ny FunksjonalitetNVDB-5346NVDBREF 568: 538 Gate: Fjerne assosiasjon til kommune, innføre egenskap i stedet
Ny FunksjonalitetNVDB-3935Støtte for flere nye versjoner av vegobjekt ved følgeoppdateringer
Ny FunksjonalitetNVDB-1674Egendefinerte vegobjektkategorier
Ny FunksjonalitetNVDB-508Ressurs som konverterer GML til Endringssett
Ny FunksjonalitetNVDB-507Ressurs som genererer GML-XSD for en vegobjekttype
ForbedringNVDB-3957Optimalisere innlesing av vegobjekter ifm vegnettinnsjekk
ForbedringNVDB-3385Validere feltkoder via VT793
ForbedringNVDB-2895Tilgangsstyring basert på permissions i stedet for roller
ForbedringNVDB-2129Søkbare systemadmin-brukere
ForbedringNVDB-2119Innspill til forbedring av brukergrensesnittet i Datarettigheter i Kontrollpanelet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *