Utviklingsplan Vegkart

Her er en oversikt over saker vi har registret i forbindelse med videreutvikling av Vegkart. Listen viser brukerrelaterte saker. Utvikling og oppgaver relatert til system og drift er ikke med i listen.

Oversikten oppdateres regelmessig (med unntak ferie/høytider med lav produksjon).

Sist oppdatert: 22. juni 2021

Under utvikling nå

TypeSakBeskrivelse
Ny FunksjonalitetNVDB-6942Filter for anleggsveg, beredskapsveg og serviceveg
Ny FunksjonalitetNVDB-6520Endre til responsrevisjon 2
Ny FunksjonalitetNVDB-6408Matrikkelelementet i Kartlag

Klart for utvikling

TypeSakBeskrivelse
ForbedringNVDB-5193Gi tilgang til skjermede data
Ny FunksjonalitetNVDB-7460Vise historiske data
Ny FunksjonalitetNVDB-7420Vise skiltplate i kart
Ny FunksjonalitetNVDB-6936Zoom-til funksjon på vegsystemreferanse
ForbedringNVDB-7236Bruk ny tidspunkt parameter for å hente NVDB-ID
FeilNVDB-7455Kategoriseringsvalg henger igjen etter å velge
FeilNVDB-7063Filter og kategorisering på egenskap Fartsgrense på objektet Fartsgrense fungerer ikke

Står for tur

TypeSakBeskrivelse
FeilNVDB-5956Lik farge i kategorisering
ForbedringNVDB-5491Slutte med BAAT-tokens
Ny FunksjonalitetNVDB-5915Muliggjøre «eller» i filtrering
ForbedringNVDB-5434Utfør kategorisering i klient
ForbedringNVDB-7114Søke opp nøyaktig  vegfilter fra-til over flere (del)strekninger
ForbedringNVDB-5400Ikke foreta søk på nytt dersom hash er lik.
ForbedringNVDB-5186Tech Debt: Rydde opp i søkeresultat / DropdownRow.tsx etc
Ny FunksjonalitetNVDB-6167Sentrer kart søk på vegsystemreferanse
Ny FunksjonalitetNVDB-5925Varsel om kjende feil i Vegkart.
Ny FunksjonalitetNVDB-5445Vis geometri for riksvegrute og kontraktsområde
Ny FunksjonalitetNVDB-4672Sideforskyve objekter på kartet etter sideposisjon
DeloppgaveNVDB-2669Bruk datakatalogen til å begrense filter-verdier
ForbedringNVDB-7270Velge mellom intervall og absolutt i kategoriser
Ny FunksjonalitetNVDB-7265Link til FiksVegData
DeloppgaveNVDB-7266Knapp for å melde feil på et objekt
DeloppgaveNVDB-7267Knapp for å melde feil/mangel på objekt nær en posisjon

Ikke prioriterte oppgaver

TypeSakBeskrivelse
ForbedringNVDB-7064Info om ikke tilgjengelig i valgt objekttype
Ny FunksjonalitetNVDB-5810Benytte fagdata som avgrensing for søkeresultat
Ny FunksjonalitetNVDB-4330Vegnett: Vise noder og porter
ForbedringNVDB-4023Visualisere kvalitet på objekter med egengeometri
ForbedringNVDB-7072Kunne filtrere på hovedkategori skilt
ForbedringNVDB-7387Vise Vegsystemreferanse i Kontraktsområde-stedfesting
ForbedringNVDB-7457Komprimere listen med vegsystemreferanser i objektegenskaper

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *