Utviklingsplan Datafangst

Ambisjonen er at utviklingsplanen her skal oppdateres hver sprintsyklus (ca hver 14. dag), med unntak ferie/høytider med lav produksjon..

Sist oppdatert: 04.01.2022

Nyeste produksjonssetting (15.12.2021): v2021-4.0.0
https://datafangst.vegvesen.no/noauth/#!/changelog 

 • Raskere innlasting av kontrakter for brukere som har tilgang på alle kontrakter
 • Datafangstdato vises som kvalitetsparameter i Vegobjekter-fanen
 • Antall kommentarer på hvert vegobjekt og hver vegobjekttype vises i snakkebobla
 • Man kan bruke shift-klikk i vegobjekter-fanen for å velge flere objekter
 • Symboler brukes i tillegg til farge som indikasjon på hvor sikker en stedfesting er
 • Brukere med sensitive rettigheter kan laste inn sensitive attributter på vegobjekter
 • Retting av mindre feil

Til uttesting – versjon 2022.1.0.0.

Vi jobber mot mindre, men hyppigere releaser!

 • Sosi nedlasting: Støtter valg av flere skriveoperasjoner (oppdater, slett osv), en sosifil per operasjon
 • Man ser ikke lenger de ikonene man ikke har tilgang til i venstre sidemeny
 • Mindre feilrettinger (maks tillatt lengde tekstfelt).

Litt lengre unna – versjon 2022.2.0.0   

 • Mulighet til å vise kommentarer for flere objekter og objekttyper gjennom verktøymenyen i datafanen.
 • Mulighet til å fjerne flere kommentarer gjennom filtrering og markering.
 • Nye, mer beskrivende farger på kommentarboblene.
 • Vegsystemreferansen kan nå sees i datafanen for objekter som er registrert i NVDB eller er stedfestet.
 • Metreringsretning er nå standard retning i datafangst.
 • Man kan nå se retningen på veglenker i kartet, både i datafanen og stedfestingsfanen.
 • Sideposisjon og felt kan nå sees og redigeres selv om det er flere av hver i forskjellige metreringsretninger.
 • Sideposisjon og felt er nå markert gult om det er endret ifht NVDB.
 • Ved stedfesting kan du nå sende med vegkategori for å spesifisere stedfestingen mer nøyaktig.
 • Den gamle stedfestingstypen ble visualisert bedre når det kom til krappe svinger som nærmet seg sirkler. Dette er nå fikset.
 • Ved import av SOSI kan man nå velge operasjon, som betyr at man kan importere eksisterende NVDB-objekter som SOSI.
 • Endring av enkeltattributter i datafanen har blitt raskere.
 • Når det dukker opp en feilmelding får du oppgitt en lenke til ofte stilte spørsmål for mer informasjon.
 • Andre mindre feilrettinger og forbedringer.

Under arbeid

 • Innlesing av GML

Datafangst 2.0 – helt ny, fra grunnen av

Dagens datafangst er en blanding av 5 år gammel kode, skrevet i ett rammeverk og helt ny kode, skrevet i et annet rammeverk. Datafangst har vokst organisk til å bli en kompleks applikasjon, og nye og gamle deler henger ikke alltid like godt sammen.

Etter en del grubling rundt alternativene kom vi fram til at det beste vil være å skrive hele applikasjonen på ny. Vi bruker allerede en del tid på å planlegge og forberede arbeidet. Store deler av 2022 vil bli brukt på utvikling av Datafangst 2.0. Eksisterende løsning vil driftes videre inntil den nye er klar til å overta oppgavene.

Brukerne vil merke dette ved at vi i 2020 får mindre tid til å videreutvikle det verktøyet dere bruker daglig, til fordel for et system dere ennå ikke har sett og neppe kan bruke på mange måneder ennå. Vi har en lang liste med forbedringer til dagens datafangst som vi vet vil gjøre hverdagen enklere. Denne listen bruker vi selvsagt for å lage en best mulig ny løsning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *