Utviklingsplan Datafangst

Ambisjonen er at utviklingsplanen her skal oppdateres hver sprintsyklus (ca hver 14. dag), med unntak ferie/høytider med lav produksjon..

Sist oppdatert: 22.11.2021

Forrige produksjonssetting: v2021-3.4.0 

https://datafangst.vegvesen.no/noauth/#!/changelog

Nytt design på hendelseslogg med bedre beskrivelse av hendelser og hvilke type objekter hendelsene gjelder
Ny fane for SOSI-nedlasting der alle objekter kan lastes ned også hvis de skal til FKB eller er sendt inn til NVDB
Ny vegsystemreferanse vises når man klikker på veglenke i stedfestingsfanen
Fikset en bug der det av og til hendte at det kom inn to objekt med samme nvdb-id i én kontrakt

Produksjonssettes snart: v2021-4.0.0

(nesten ferdig med akseptansetest og utrulling) 
https://datafangst.test.vegvesen.no/noauth/#!/changelog 

Raskere innlasting av kontrakter for brukere som har tilgang på alle kontrakter
Datafangstdato vises som kvalitetsparameter i Vegobjekter-fanen
Antall kommentarer på hvert vegobjekt og hver vegobjekttype vises i snakkebobla
Man kan bruke shift-klikk i vegobjekter-fanen for å velge flere objekter
Symboler brukes i tillegg til farge som indikasjon på hvor sikker en stedfesting er
Brukere med sensitive rettigheter kan laste inn sensitive attributter på vegobjekter
Retting av mindre feil

Til uttesting, litt lengre unna produksjon

Bedre håndtering av multippel stedfesting, komplett vegsystemreferanse, metreringsretning, sideposisjon og felt. 
Kan angi stedfesting manuelt ved å skrive inn vegsystemreferanse
Støtte flere SKRIV-operasjoner ved innlesning SOSI 
Mer effektiv masselukning av kommentarer, kombinert med fritekstfilter som gjør det enklere å velge de kommentarene som skal lukkes. 
Retting av mindre feil

Under utvikling nå (sprint 4, som avsluttes 1.12.2021):  

GML innlesning: Plunder med å få GML-skjema lest av biblioteket geotools, er lovet snarlig support fra utviklerne der. 
Har prøvd ut alternativ løsning for innlesning (OGR), men det har ikke ført fram så langt. Leter etter alternative java-bibliotek.  

Vi blir bedre til å vise metreringsretning, stedfesting med vegsystemreferanse, sideposisjon og felt – samt gulmarkering når du endrer på dem. 
Sletting av flere kommentarer samtidig 
Kopiere geometri fra andre objekter 
Et par bugfix og småplukk-forbedringer 

Legg igjen en kommentar