Utviklingsplan Datafangst

Her er en oversikt over saker vi har registret i forbindelse med videreutvikling av Datafangst. Listen viser brukerrelaterte saker. Utvikling og oppgaver relatert til system og drift er ikke med i listen.

Oversikten oppdateres regelmessig (med unntak ferie/høytider med lav produksjon).

Sist oppdatert: 17. juni 2021

Under utvikling nå

TypeSakBeskrivelse
ForbedringNVDB-7082Bytte vegreferanse med vegsystemreferanse
Ny FunksjonalitetNVDB-6983Sjekke minne i datafangst
ForbedringNVDB-6958SOSI-eksport av leverte data
FeilNVDB-6365Håndtere feilaktig mor fra Les
FeilNVDB-6027fikse opp UI og oppførsel for sletting av sammenkobling
ForbedringNVDB-5708Fjerne Datafangsts kode for stedfesting

Klart for utvikling

TypeSakBeskrivelse
ForbedringNVDB-7228Gjennomgang av POM-filer
ForbedringNVDB-7227Støtte Beregning av areal- og lengde-egenskap ved endret egengeometri
FeilNVDB-7092Importere sensitive data over API
Ny FunksjonalitetNVDB-7048Unngå feil fra bean valideringen til Skriv

Står for tur

TypeSakBeskrivelse
FeilNVDB-7383Tom datterliste i sammenkoblingsfanen
ForbedringNVDB-7261Bedre beskrivelse av objekt i Hendelsesloggen
FeilNVDB-7238Objekttyper vises flere ganger i velge-liste under sammenkobling
FeilNVDB-7206Validering av maks antall tegn i kommentar på kontrakt
ForbedringNVDB-7095Mulighet til å bytte operasjon
ForbedringNVDB-7094Merking av type operasjon
Ny FunksjonalitetNVDB-7091Fjerne objekter til lukking fra stedfestingsfanen
Ny FunksjonalitetNVDB-7090Importere veiobjekter til lukking, oppdatering og korrigering, i tillegg til oppretting
ForbedringNVDB-7089NVDB-ID retur på status-endepunkt i API
ForbedringNVDB-7065Legge til bruker uten å kunne søke
Ny FunksjonalitetNVDB-7058Mulighet for å hente ut NVDB ID fra Datafangst API
ForbedringNVDB-7055Gyldig-dato kan være ulik for ulike objekter i et endringssett
ForbedringNVDB-7040Flytte kontrakter ved sletting av kontraktgruppe
Ny FunksjonalitetNVDB-7038Vegbilder i Datafangst
FeilNVDB-7021Feilmelding vises når den ikke skal ved automatisk stedfesting der mor er i NVDB fra før
Ny FunksjonalitetNVDB-7017Avsjekkingsfunksjon på kommentar
Ny FunksjonalitetNVDB-7005Copy/paste geometri fra et objekt til et annet (ikke nødvendigvis samme type)
FeilNVDB-7001Nøyaktighet er satt til -1 i NVDB
Ny FunksjonalitetNVDB-6981Kopier flere egenskaper om gangen til objekt i datafanen
ForbedringNVDB-6970Oppsett av ESLint
Ny FunksjonalitetNVDB-6945Tvinge visning av endringslogg veg ny versjon.
FeilNVDB-6901Stedfesting og datafane viser ikke riktig veg
ForbedringNVDB-6898Vise/skjule NVDB/FKB i rapport
FeilNVDB-6895Feil ved filtrering av brukere
Ny FunksjonalitetNVDB-6524Legge til mulighet for å kopiere flere egenskaper (til mange forekomster av objektet samtidig)
ForbedringNVDB-6515Treg oppdatering av bakgrunnskart fra NorgeiBilder
FeilNVDB-6513Stedfesting går mot feil veg
FeilNVDB-6512Får ikke koblet til NVDB-datter på importert NVDB-mor pga feil versjon
ForbedringNVDB-6509Endre deploy-endepunkt til å godta sett med IP-adresser
FeilNVDB-6507Systemfeil ved aut.sammenkobling når NVDB-objekt ikke har stedfesting
FeilNVDB-6474Sletting av kobling til forelder og opprette ny gir feil
Ny FunksjonalitetNVDB-6468Importere enkeltobjekt med API-url
Ny FunksjonalitetNVDB-6452Eksporter objekter til lukking som SOSI
ForbedringNVDB-6451Slå sammen forskjellige representasjoner av vegobjekt og vegobjekttype
ForbedringNVDB-6435Vise valideringsfeil fra geometri
ForbedringNVDB-6433Send e-post når bruker blir lagt til på kontrakt
Ny FunksjonalitetNVDB-6407Matrikkelelementet i Kartlag
FeilNVDB-6406Assosiering håndterer ikke overgang 1 til 0 i rundkjøring
FeilNVDB-6402Intern feil når NVDB-objekt er borte
ForbedringNVDB-6394Mors endrede stedfesting må endre NVDB-datters stedfesting
FeilNVDB-6392Uforutsigbare stedfestinger når mor har feil stedfesting fra VVI
Ny FunksjonalitetNVDB-6387Assosiasjon: Koble til mor i prosjektet-fane
FeilNVDB-6316Bruker blir lagt til dobbelt
ForbedringNVDB-6313Parameter for å filtrere bort arkiverte kontrakter via API
FeilNVDB-6309JavaScript-feil ved tegning av markør på kontraktsinnstillinger
Ny FunksjonalitetNVDB-6284Fjerne stedfesting
FeilNVDB-6277Forvirrende koble-klippe symboler på assosiasjon?
FeilNVDB-6276Tilbakestilling av assosiasjoner endrer ikke dirtyness
Ny FunksjonalitetNVDB-6268Automatisk sidepossisjon
FeilNVDB-6235Beskrivende navn vises ikke i stedfestingsfanen
FeilNVDB-6225Tegning av re-stedfestet NVDB-objekt blir upresis
FeilNVDB-6222FKB-typer der to mapper til NVDB-type mangler én på hjem-fane.
FeilNVDB-6209Datafangst genererer SOSI som ikke lar seg importere
FeilNVDB-6203Feil datoformat ved import av vegobjekter
FeilNVDB-6186Datter med justert stedfesting bør arve konfidens fra mor
FeilNVDB-6185Race condition kan gi feil status når både mor og datter stedfestes
FeilNVDB-6158Eksport: Flytting av mor ved lukking av barn gir feil
ForbedringNVDB-6146Database-cache for navn på brukere
FeilNVDB-6142Feil generering av WKT for tredimensjonale geometrier
ForbedringNVDB-6070Lenke til ekstern side ved feil
FeilNVDB-6056Kan ikke kopiere feierode
Ny FunksjonalitetNVDB-6036Egendefinerte objektnavn
FeilNVDB-6035Assosiasjon: håndterer ikke NVDB-mors versjoner
Ny FunksjonalitetNVDB-6013Markere objekter med shift+klikk
FeilNVDB-6004Linjeobjekt med to like punkter slipper inn
ForbedringNVDB-5994Betre informasjon ved avvist pga. ikkje siste versjon
ForbedringNVDB-5993Legge til vegobjekttype i feilmelding
FeilNVDB-5963Feiler med endring av sideposisjon
FeilNVDB-5960Finner ingen stedfesting oppdaterer feilaktig venstremeny
Ny FunksjonalitetNVDB-5954Nytt kontraksgruppe-nivå
FeilNVDB-5947Får ikke koblet korrigert datter til oppdatert mor
Ny FunksjonalitetNVDB-5913Markør med vegsystemreferanse i kart
FeilNVDB-5896Generator for beskrivende navn bruker ikke oppdatert datakatalog
FeilNVDB-5881Angular har fordøyelsesproblemer i brukeradmin
ForbedringNVDB-5852Sammenkobling: Mulighet for å beholde zoom
ForbedringNVDB-5812Verktøy for å konvertere lukket kurve-geometri til flate
FeilNVDB-5800Slett og opprett for samme kobling gir feil ved innsending
FeilNVDB-5781Hindre levering av objekter via API når kontrakten er arkivert
ForbedringNVDB-5779Database: Flytte kontraktsgruppe inn i kontrakts-tabell
FeilNVDB-5767Import av vegobjekter uten stedfesting blokkerer type
FeilNVDB-5749API-import med «Prosjektreferanse har verdi» feiler
ForbedringNVDB-5745Validering av tekstlengde på alle input-felter
FeilNVDB-5744Intern NullPointerException rapporteres som «en feil i baksystemene»
Ny FunksjonalitetNVDB-5730Tilgjengeliggjøre objekter fra SOSI i e-API
ForbedringNVDB-5723Ikke last alt på nytt ved hver endring i datafane
ForbedringNVDB-5709Hent vegnett fra Les og fas ut visveginfo
FeilNVDB-5633Synkronisere standard FKB objektliste i Datafangst med seneste Excel-objektliste
FeilNVDB-5632Objektliste viser utgåtte FKB vegobjekttyper
FeilNVDB-5631FKB vegobjekttyper vises i feil rekkefølge i objektliste
ForbedringNVDB-5628Filtrering på kontraktgruppe i kontraktoversikten
ForbedringNVDB-5623Request ID fra frontend -> logg
ForbedringNVDB-5618Markering av feil gir ikke feil i oversikten
FeilNVDB-5613menyknappene i 3D-fanen kræsjer
FeilNVDB-5584NPE ved import av objekter fra Les v2
ForbedringNVDB-5575API-import: Egen feilmelding ved timeout eller feil mot Les
FeilNVDB-5573Vegobjekt med kun endring av mor i NVDB blir ikke etterbehandlet
FeilNVDB-5559Ingen tilbakemelding når endring av kontraktsgruppe feiler
ForbedringNVDB-5558Vegobjekter importert fra kart ikke tilgjengelig for ekstern API
ForbedringNVDB-5557Global felleskomponent for modal (erstatning for bootstrap)
ForbedringNVDB-5556Bedre global løsning for helsesjekk, muligheter for å sette fanespesifikke avhengigheter
ForbedringNVDB-5511Konsekvent bruk av status ved opplasting i API
ForbedringNVDB-5501Enkelt varsle om kjente feil og problemer i Datafangst
ForbedringNVDB-5487Stedfesting 2: Enklere markering av veger
ForbedringNVDB-5486Stedfesting 2: Markering av type veg
ForbedringNVDB-5448Importer skjermede data fra Les hvis du har riktig rolle
ForbedringNVDB-5446Advare om mulig sensitive data når noen legges til kontrakt
FeilNVDB-5378Fil med forkastede SOSI-objekter viser ikke feilstatus
FeilNVDB-5377Konverteringsfeil på posisjoner med lesing fra ekstern API
ForbedringNVDB-5357Validering av data mot XML-schema før innsending til Skriv
FeilNVDB-5268Datafangst varsler ikke om manglende påkrevde egenskaper
FeilNVDB-5266Assosiasjon til flere barn enn tillatt
FeilNVDB-5141Datafane: Får ikke satt lengde for rørledning og kabel
Ny FunksjonalitetNVDB-5080Markere endret sideposisjon og felt med gult
Ny FunksjonalitetNVDB-5067Justér stedfesting ved kobling til datter i NVDB
Ny FunksjonalitetNVDB-5066Flytt datter innenfor mor ved kobling til mor i NVDB
Ny FunksjonalitetNVDB-5060Manuell stedfesting av hierarki
FeilNVDB-5018LEI BUG: Man kan koble på så mange mødre som helst fra NVDB
FeilNVDB-4931Feil visning av fanemeny for inviterte brukere
Ny FunksjonalitetNVDB-4777Bedre visning i kart av tette punkter i kontrakt
Ny FunksjonalitetNVDB-4507Automatisk stedfesting basert på hierarki
Ny FunksjonalitetNVDB-2021Toggle horisontal/vertikal split av vaffelfanen
FeilNVDB-1873NPE ved sammenkobling, mor i NVDB, datter i prosjekt

Ikke prioriterte oppgaver

TypeSakBeskrivelse
FeilNVDB-7057Import av vegobjekter med «Nøyaktighet» lik -1
ForbedringNVDB-6961Bruke navn i feilmelding om at objektet ikke har stedfesting som fullstendig dekkes av mor
FeilNVDB-6905Data lastes ikke ved refresh i sammenkoblingsfanen
ForbedringNVDB-6896Rapport er deaktivert når kontrakt er arkivert
ForbedringNVDB-6892Gjentatt endring av assosiasjon blir behandlet som korriger
FeilNVDB-6534Mangler markering av NVDB-mor etter sammenkobling
ForbedringNVDB-6523Oppdatert status for objekt i kontrakt
ForbedringNVDB-6478Mulig å eksportere/importere SOSI med oppdater/korriger/lukk.
ForbedringNVDB-6450Redesign av sammenkobling med mindre fokus på i kontrakt vs i NVDB
ForbedringNVDB-6399Må kunne stedfeste på detaljerte veglenker
ForbedringNVDB-6285Flere farger for objekter i kartet på datafanen
ForbedringNVDB-6267Sammenkobling og stedfesting i samme fane
ForbedringNVDB-6152Stedfesting når datter er større enn mor
Ny FunksjonalitetNVDB-6060Mulighet for å angi relasjoner på nye vegobjekter i API
Ny FunksjonalitetNVDB-5920Åtvaring om mogleg overlapp
FeilNVDB-5892Sortere kontrakter, kontraktgrupper og brukere i admingrensesnitt
Ny FunksjonalitetNVDB-5836Visning av eksakt referanse for posisjon i kart
Ny FunksjonalitetNVDB-5754Merke felt for å generere list med feil/mangel til oppfølging i en leveranse
ForbedringNVDB-5725Synlighet brukerstøtte
Ny FunksjonalitetNVDB-5670Mulighet for å kunne kopiere prosjekt med innhold
Ny FunksjonalitetNVDB-5668Vise hele vegsysmetreferanse for objekter
ForbedringNVDB-5663Bruk enum-ID i stedet for verdi ved innsending til Skriv
Ny FunksjonalitetNVDB-5638Kunne liste ut kontrakter med vegnettsendring
FeilNVDB-5635Datafangst lagrer kontrakter uten navn
ForbedringNVDB-5626Sosikontroll av FKB-data
Ny FunksjonalitetNVDB-5621Datafane: Visualisere sideposisjon
ForbedringNVDB-5580Fadeout for info-/feilmeldinger etter en viss stund
ForbedringNVDB-5551Sjekk for overlapp internt i kontrakt og vis feilmelding
FeilNVDB-5537Avrunding av posisjon for Locational gjør stedfesting umulig i grensetilfeller
FeilNVDB-5518Brukeradmin viser ikke roller
ForbedringNVDB-5411Vise vegsystemreferanse for enkeltobjekter
ForbedringNVDB-5329Fjerne rollen global forvalter
Ny FunksjonalitetNVDB-5328Admingrensesnitt for å tilordne rettigheter til roller
Ny FunksjonalitetNVDB-5293Opplasting av binærobjekter
Ny FunksjonalitetNVDB-5240Send inn SRID med høydereferanse til NVDB
ForbedringNVDB-5233Håndering av gamle høydesystemer i Datafangst
Ny FunksjonalitetNVDB-5232Eksport: Markere type innsending
Ny FunksjonalitetNVDB-5221Gruppeadmin vil se status for registrerte brukere
Ny FunksjonalitetNVDB-5185Delingslenke til Hjem-fanen
ForbedringNVDB-5181Fil kontroll – Tydeligjøre feil på NVDB objekter
Ny FunksjonalitetNVDB-5163Datafane: Importere valgfri objekttype
Ny FunksjonalitetNVDB-5162Sammenkobling: Gjør det mulig å filtrere inn/bort veger
Ny FunksjonalitetNVDB-5161Vise hvilken lås som hindrer registrering ved VENTER_PÅ_LÅS status
Ny FunksjonalitetNVDB-5159Låse kartutsnitt på tvers av faner
Ny FunksjonalitetNVDB-5150Sette geometri for objekter
Ny FunksjonalitetNVDB-5118Tilgang på egne definerte milepæler
Ny FunksjonalitetNVDB-5029Mulighet for å sende epost basert på milepæler eller manuelt
Ny FunksjonalitetNVDB-5028Kontraktsliste: Søke på milepæler
Ny FunksjonalitetNVDB-4946Importere NVDB-objekter gjennom SOSI-import
Ny FunksjonalitetNVDB-4884Vise veglenkeretning i stedfestingsfanen
Ny FunksjonalitetNVDB-4870Endring av NVDB-objekt i kontrakten via e-API gir feil
Ny FunksjonalitetNVDB-4776Klikkbar feilmelding som uthever feilede objekter
Ny FunksjonalitetNVDB-4775Vis vilkårlige eksisterende vegobjektstyper i kart
ForbedringNVDB-4743Sende inn subsett av vegobjekttype til NVDB
ForbedringNVDB-4742Skjul slettede vegobjekter etter utført sletting
Ny FunksjonalitetNVDB-4671Beskjed om manglende objekter til entreprenør
Ny FunksjonalitetNVDB-4670Lagring av enkeltobjekter
Ny FunksjonalitetNVDB-4616Lagre individuell feilstatus fra NVDB per vegobjekt
FeilNVDB-4612Viser ikke korrekt kontraktsnavn
Ny FunksjonalitetNVDB-4506Ikoner for dynamiske skilt
Ny FunksjonalitetNVDB-4505Ikoner for statiske skilt
FeilNVDB-4435Import av objekter med GEOMETRYCOLLECTION feiler
ForbedringNVDB-4387Datafanen: Visualiser endringer på sidepos og felt
FeilNVDB-4357Datafane: Lassovelger henger igjen ved bytter
FeilNVDB-4310API: Innsending av multipunkt for et punktobjekt tryner DF
FeilNVDB-4308API: Feilmeldinger til slettede features henger igjen
FeilNVDB-4306Objekter forkastes men ikke likevel
ForbedringNVDB-4278Beskjed om hva kaskadesletting innebærer
ForbedringNVDB-4275Kaskadesletting burde være et valg
FeilNVDB-4257Fylke blir ikke valgt ved kopiering av kontrakt
FeilNVDB-4214Lese objekters geometri fra geometrifeltet
FeilNVDB-4204Feature med feil extent-type
FeilNVDB-4203Finner ikke features ved søk på nvdbId
ForbedringNVDB-4111Vaffel: Samspill mellom kart og tabell
ForbedringNVDB-4110Kart: Kunne skille på objekter som ligger oppåhverandre i kartet
ForbedringNVDB-4108Logg: Norsk tekst og Kjente navn
ForbedringNVDB-4078Stedfesting: Legg inn sideposisjon
ForbedringNVDB-4038Sette opp OWASP sårbarhetsscanner ved bygg av Datafangst
ForbedringNVDB-3972Skriv om automatisk mail fra Datafangst slik at det kommer tydeligere fram at den kommer fra Vegvesenet
ForbedringNVDB-3862SOSI Kontroll ved fil-innlesing
FeilNVDB-3444Feil skapt gjennom API lar seg ikke fjerne i UI
FeilNVDB-3327Geometrifeil ved ved innsending til API rapporteres ikke
ForbedringNVDB-3274Ikke gi advarsel på målemetode 37 og 49
ForbedringNVDB-2967implementer lås-valgte objekter på datafanen
ForbedringNVDB-2963Legg inn foreign key på use_role og rydd opp i gammel data
ForbedringNVDB-2432Versjonering av leveranser fra entreprenør
FeilNVDB-2410oppsummering av lengde og mendge på kontraktens hjemmeside regner feil
ForbedringNVDB-2340Redigere andres kommentarer
FeilNVDB-2288SOSI filer generert fra Multilinestring objekter inneholder «hopp»
Ny FunksjonalitetNVDB-2063Vise API-opplastede filer (feature collections) på filfanen
ForbedringNVDB-1387Transaksjonsskoping
Ny FunksjonalitetNVDB-1282Datafanen: Redigere kvalitetsparametre
Ny FunksjonalitetNVDB-1263Erstatt eller legg til ved filopplasting
Ny FunksjonalitetNVDB-1230Brukerveiledning rapportfanen (for eksterne)

Legg igjen en kommentar