Vegkart – Endringslogg

Endringsloggen til Vegkart er bakt inn i Vegkart.

Her er de siste endringene vi har gjort:

2020.8.0

Ny funksjonalitet

 • Å skru av vegnettet skal avbryte søk

Feilrettinger

 • Feil i sortering av kategori

2020.7.1

NY FUNKSJONALITET

 • Kategoriserte vegobjekttyper med linjegeometri vil nå vise meterverdi i resultat for de ulike kategoriene.

FEILRETTINGER

 • Flere visningsfeil for vegsystemreferanser er fikset.
 • Flere filtreringsfeil for vegobjekttyper er fikset.
 • Eksport av vegobjekter vil nå ha en kolonne for hver mulige egenskap – dette fikser også en feil der ikke alle egenskapene ble inkluderte.
 • Ved kombinering av vegobjekttype og ett eller flere områder i søk skal nå egengeometrien vises dersom den eksisterer, i stedet for vegnettsgeometrien.
 • Vegnettsfilteret for konnektering inkluderer nå detaljerte lenker både i valg UTEN og valg MED.

ANNET

 • Der det tidligere har eksistert en mulighet for URL-er på formen «/vegobjekter/id» oppfordres det nå til å bruke direktelenker med «/#valgt:vegobjektID:typeID» i stedet. Se vegdata.no for mer informasjon.

2020.6.0

NY FUNKSJONALITET

 • Denne versjonen inneholder flere ytelsesforbedringer som vil forbedre brukeropplevelsen.
 • En enkel oppstartsbeskjed vil nå vises mens Vegkart laster initiell data.

FEILRETTINGER

 • Flere visningsfeil for vegsystemreferanser er fikset.

2020.5.3

FEILRETTINGER

 • Brukere vil ikke lenger få applikasjons-kræsj ved åpning av resultatliste.
 • Direktelenking av filtre med tekst og tall skal nå fungere som forventet.
 • Statistikkpunkter for vegobjekter og vegnett skal nå kun vises for områder i søket.
 • Oversveving og klikk på objekter fører ikke lenger til at uthevingen henger seg opp.