Vi gratulerer Vegvesenet med ny fagblogg

Vi vegnettsnerder på vegdata.synes flere fagfolk burde «blogge på seg», og fortelle litt mer om det de driver med. Derfor GRATULERER hjerteligst vi våre kolleger som forsker på ny og kreativ bruk av teknologi innen trafikksikkerhet, miljø og vegteknologi. Vi som jobber med NVDB har en del samarbeid med dem, og vet at de gjør mye spennende og bra.

Ellers presenterer de bloggen sin best selv:

Velkommen til På-veg-bloggen vår. Vi har latt oss inspirere av Statens vegvesens visjon som forteller at vi er på veg for et bedre samfunn. For å komme oss dit trenger vi stadig påfyll av ny kunnskap, nye metoder og ny teknologi som kan hjelpe oss til å få folk trygt fram på en måte som ikke skader mennesker og miljø.

Vi som blogger arbeider med forsknings- og utviklingsoppgaver på Trafikksikkerhets-, miljø og teknologiavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Her vil vi dele faglige synspunkt og sette søkelyset på teknologiske løsninger og utviklingsprosjekt som kan bidra til en sikrere og mer miljøvennlig vegtrafikk.

Vi er stadig «På veg..», noe som betyr at mange av sakene vi skriver om utviklings- og forskningsoppgaver som ikke er avsluttet og der sluttstrek enda ikke er satt. Faglige diskusjoner er en viktig del av det å være på veg. Vi er derfor takknemlig for dine innspill og tilbakemeldinger som kan hjelpe oss i videre arbeidet.

Adressen er https://paavegblogg.wordpress.com/

Og som alle wordpress-blogger: RSS-feed er https://paavegblogg.wordpress.com/feed/