Status NVDB og Geodata oktober 2018

Her følger et lite innblikk i noe av det vi jobber med på NVDB og Geodata nå for tiden.

Delta på utviklerkonferansen under Teknologidagene!

Bilde fra https://me.me

 

Mer om utviklerfonferansen her. Meld dere på både Teknologikonferansen og Utviklerdagen her, påmeldingsfristen er 16. oktober, men ingen grunn til å vente så lenge, gjør det nå!

Endring av fylkesvegnummer i NVDB

Bilde fra vegvesen.no

Fra 1/1-19 blir Rindal kommune en del av Trøndelag og det vil skje kommunegrensejusteringer i Sogn og Fjordane mellom Stryn og Hornindal og i Aust-Agder mellom Birkenes og Evje og Hornes.

I forbindelse med at Rindal skal bli en del av Trøndelag må 6 fylkesveger få nye nummer samt at en fylkesveg vil få endret sine meterverdier. Disse endringene vil bli utført av vegnettsgruppa som en del av deres normale ajourhold av vegnettet i oktober.

Endringene i fylkesvegnumre for Rindal kommune er første del av en større omlegging av fylkesvegnumre i hele landet. Målet er å etablere unike fylkesvegnumre på landsbasis før 1/8-2019. Endringene vil bli utført av vegnettsansvarlig i de respektive fylkene etter hvert som vegavdelingene i regionene har gjort endelige avklaringer om hvilke veger som får nye nummer.

I tillegg til å endre på fylkesvegnummer skal vi også endre kommunenummer for Rindal i vegreferansesystemet fra 1567 til 5061. Disse endringene vil vi teste ut i et testmiljø i oktober og gjøre klart for implementering 1/1-19.

Vegbildene

Personvernombud Annegret Andersen har gitt oss råd og anbefaling om hvordan vi skal håndtere vegbildene som i dag er tilgjengelige via applikasjonene NVDB123, GisLine og ViaPhoto. Vi går ikke til det drastiske skrittet å slette bildene, men iverksetter strakstiltak som i første omgang begrenser tilgangen til eksisterende bilder. I tillegg vil vi jobbe med tiltak som sørger for at vi ikke lagrer personsensitiv informasjon i bildende i framtida. Retningslinjer for tildeling av tilgang til bildene vil bli utarbeidet slik at de som har bruk for bildene i jobben sin vil få tilgang.

Les uttalelsen fra personvernombudet her.

Og hva driver Jan med?

Jan har vært med på å planlegge den norske Foss4g – arrangementet https://foss4g.no (18. oktober) og Norge digitalt teknologiforum (13-14 november). Begge arrangementene har masse spennende innlegg, alle bør dra på dem! Ellers oppgraderes ruteplantjenesten og visveginfo med mye spennende funksjoner nå i høst, mer info kommer.

Ny registreringsløsning

Bilde fra http://www.smartundervisning.no

Utlysningen av konkurranse for ny registreringsløsning går fremover. Funksjonelle krav er revidert etter innstill fra regionene og arkitektur jobber med ikke-fuksjonelle krav. Vi skal sende de ikke-fuksjonelle kravene ut på en ny høringsrunde til regionene innen et par uker.

Tema: Landmåling/geodesi

Etatsrammeavtale landmålingsutstyr er klar:

Valgte leverandører ble Leica Geosystems AS og Norgeodesi AS, infoside.

Etatsrammeavtale DTM-konstruksjon

13 leverandører har levert tilbud på ny etatsrammeavtale for datafangst og/eller konstruksjon av digital terrengmodell. Dagens avtale gjelder ut oktober 2018.

Studentveiledning

3 studenter ved NTNU Geomatikk har det siste året jobbet med bilnavigasjonsnøyaktighet i sine prosjekt- og masteroppgaver.
Oppgavene er utført i samarbeid med NVDB og Geodata seksjonen og ligger her:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2563151

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2562640

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2563079

NN2000

Samtlige kommuner har nå tatt i bruk det nye høydesystemet NN2000.

NVDB og Geodataseksjonen planlegger overgang til NN2000 for NVDB i løpet av 2019.

Kontaktperson: Trond Arve Haakonsen

CPOS

Telenors dataabonnement skal fungere fortsatt, selv om det er inngått ny etatsavtale på taleabonnement.

Kartverket distribuerer korreksjonsdata også for Galileo- og Beidou satellitter, se her.

Vi jobber med info om innstillinger for ny konfigurasjon, og anbefaling for eventuell oppgradering av gamle instrumenter.