NVDB API Skriv 2020-15.1

06.11.2020

To feil er no retta opp i Skriv:

  • Stedfestingstjenesten produserer nå strekningsstedfesting med konstant trafikantgruppe.
  • Rettet feil i kontrollpanelet i Atlas-miljø som gjorde det umulig å åpne endringssettet i ny fane fra endringssettets detaljvisning.