Ny oppdatering av NVDB API-Skriv

Vi har i dag levert ei oppdatering av vårt Skrive-API.

Her er det nokre viktige og etterspurde forbetringar som:

  • Berike Vegsystem med informasjon frå Vegreferanse
  • Forbetring rundt deassosiering av forelder/barn
  • Rettet opp i stedfestingsfeil for kontraktsområde

Full endringslogg er som vanleg på endringslogg/APISKRIVV3.md at master · nvdb-vegdata/endringslogg · GitHub