Endringslogg – NVDB API Skriv

Komplett endringslogg for Skriv-API finner du her:
https://github.com/nvdb-vegdata/endringslogg/blob/master/APISKRIVV3.md

Her er de siste endringene vi har gjort:

2020-12.0

 • Kan nå kansellere et endringssett med status BEHANDLES.
 • Forbedret beregning av ID-egenskap for Kryssystem- og Sideanlegg-objekter på KPS-veg som er stedfestet på en veglenkes sluttposisjon.

2020-11.0

 • Stedfestingstjenesten beregner nå stedfesting som er gyldig i vegobjektets levetid.
 • Rettet feil i stedfestingstjenesten som gjorde at den havarerte ved store geometrier.
 • Feilmelding ved mottak av endringssett med både lukking og delvis korrigering av samme vegobjektversjon beskriver nå hvilken id og versjon det er snakk om.
 • Forbedret valideringsmotoren slik at flere valideringsfeil avdekkes og meldes samlet i en behandling.
 • Unnlater nå å gi notabene på endret sideposisjon ved restedfesting av vegobjekter ved utskiftning av vegnettsgeometri når datafeil i NVDB hindrer beregning av opprinnelig sideposisjon.
 • Kontrollpanel: SVV-logoen kan nå klikkes på og vil i så fall åpne Statens vegvesen sin hjemmeside i en ny nettleserfane.
 • Støtter nå rollen nva/5_fagdata_admin. Brukere med denne rollen har samme rettigheter som tjenestebrukere og fagdatabrukere og kan i tillegg se på endringssett uavhengig av eier.
 • Rettet feil i valideringen av superstedfestingen til detaljerte veglenker som førte til at rampe på detaljert veglenke superstedfestet på rampe på hovedveglenke ble avvist.
 • Rettet feil som førte til at restedfesting av vegobjekter ved utskiftning av vegnettsgeometri havarerte pga numerisk unøyaktighet rundt lenkeposisjon 1.0.
 • Rettet feil ved beregning av ID-egenskap for Kryssystem-objekt på privat veg som er stedfestet på en veglenkes sluttposisjon.

2020-10.0

 • Støtter nå avkorting av historikk for datterobjekter når assosiasjonen i morobjektet fjernes, uansett levetid i den aktuelle morobjektversjonen.
 • Kontrollpanel: Navbar viser nå en lenke til API-dokumentasjonen.
 • Kontrollpanel: Redesignet navbar for å unngå at knapper skjules under SVV-logo når nettleserbredden blir liten.
 • Kontrollpanel: Rettet feil som gjorde at bare de 1000 første registrerte brukerne ble vist i nedtrekkslisten i fanen ‘Datarettigheter’.
 • Rettet feil som førte til havari ved lesing av eksisterende Gate-objekter i NVDB.

2020-9.1

 • Rettet feil som førte til at restedfesting av vegobjekter ved utskiftning av vegnettsgeometri havarerte under beregning av sideposisjon.
 • Rettet feil i valideringen av Gate-objekter som førte til avvisning når det ikke var angitt gatenavn.
 • Støtter to nye verdier for sideposisjon i stedfestinger: R0 som er ekvivalent med R og HV som er ekvivalent med VH.
 • Rettet feil i registrering av nye vegobjekter med svingstedfesting på nyregistrert node som førte til at nodeId ikke ble angitt i NVDB.

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-9.0

 • Rettet feil i validering av kjørefelt i superstedfestingen til detaljerte veglenker som førte til avvisning når et kjørefelt er ugyldig på sluttdato for veglenken.
 • Rettet feil som førte til at restedfesting av vegobjekter ved utskiftning av vegnettsgeometri havarerte under beregning av sideposisjon.
 • Tjenestebrukere kan nå hente status og fremdrift for alle endringssett uavhengig av eier.
 • Kontrollpanel: Viser flere detaljer i hendelsesloggen til et endringssett når versjonskontroll fører til at behandlingen restartes.
 • Generator: Rettet feil som hindret visning av SQL for gyldige testcase.
 • Rettet feil som gjorde at GET mot /rest/v3/endringssett uten å angi requestparameter sorterPå havarerte.
 • Forbedret responsen fra konverteringsendepunktene ved å levere endringssett i tråd med foretrukne standarder i NVDB og API Skriv.