Endringslogg – NVDB API Skriv

Komplett endringslogg for Skriv-API finner du her:
https://github.com/nvdb-vegdata/endringslogg/blob/master/APISKRIVV3.md

Her er de siste endringene vi har gjort:

2020-15.0 – 2020-10-23

 • Utvidet endringssettstatus med notabene ved overlapp i stedfestingen mellom to vegobjekter, når sideposisjon eller kjørefelt er udefinert i ett av dem.
 • Rettet feil i Kontrollpanel og Generator i Atlas-miljø som gjorde at BasicAuthProxy avviste requester med utgått iPlanetDirectoryPro-token.
 • Validering av at et vegobjekt bare har én mor tar nå hensyn til om det finnes multiple mødre i NVDB (datafeil).
 • Stedfestingstjenesten krever ikke lenger at vegfase oppgis sammen med vegkategori.
 • Stedfestingstjenesten tillater nå at beregningsparametere angis i payload.
 • Rettet feil som førte til databasefeil under behandling av endringssett når det søkes i NVDB etter morobjekter til mer enn 1000 vegobjekter.

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-14.2

 • Etablerte OIDC-pålogging i Kontrollpanel og Generator når API Skriv kjører i Atlas-miljø.
 • Rettet feil som gjorde at responser med ressurslenker brukte http og ikke https i URLer når API Skriv kjører i Atlas-miljø.
 • Forbedret beregning av ‘area locations’ i grenseområdet mellom to Kommune_2019-objekter, ved å kreve minimum 2 meter geometrisk overlapp.
 • Forbedret ytelse i stedfestingstjenesten ved å redusere punkttetthet for geometrier kortere enn 500 m før beregning av rute.
 • Forbedret låsealgoritmen ved behandling av rene fagdata-endringssett slik at det ikke lenger lages sekundærlås for Vegsystem-objekter.

2020-14.1

 • Rettet feil som førte til havari i stedfestingstjenesten ved beregning av punkttilknytning i sluttposisjonen til en veglenke.
 • Endret stedfestingstjenesten til også å bruke punktsegment i rute fra API Les og utvide til minimumslengde for strekningstilknytning.
 • Rettet feil som førte til databasefeil ved beregning av statistikk for et endringssett registrert med for lang tekst i X-Client.

2020-14.0

 • Nytt endepunkt for å etablere OIDC-token gitt brukernavn og passord.
 • Rettet feil som førte til havari ved lukking av deassosierte vegobjekter.
 • Rettet feil som avviste et endringssett pga. ugyldig overlapp når samme vegobjekt både ble lukket og fikk korrigert stedfesting.
 • Rettet feil ved avkoding av rute fra API Les som førte til havari ved beregning av stedfesing på en del av vegnettet.
 • Rettet feil som førte til havarert behandling av endringssett når vegnettslukking fører til lukking av vegobjekt som også lukkes i endringssettet.
 • Rettet feil som førte til havari når samme vegobjektversjon både delvis korrigeres og delvis oppdateres i et endringssett.

2020-13.0

 • Kan nå både lukke og korrigere samme vegobjektversjon i ett endringssett.
 • Rettet feil som hindret henting av brukerprofil fra SoaBasis for brukere med norske tegn i brukernavnet.

2020-12.1

 • Rettet feil som gjorde at søkefeltet for brukernavn og klient i endringssettfanen i Kontrollpanelet ikke ble vist for fagdata-admin-brukere.
 • Rettet feil som forårsaket havari ved unødvendig overlappskontroll på vegobjekt som lukkes.

2020-12.0

 • Kan nå kansellere et endringssett med status BEHANDLES.
 • Forbedret beregning av ID-egenskap for Kryssystem- og Sideanlegg-objekter på KPS-veg som er stedfestet på en veglenkes sluttposisjon.

2020-11.0

 • Stedfestingstjenesten beregner nå stedfesting som er gyldig i vegobjektets levetid.
 • Rettet feil i stedfestingstjenesten som gjorde at den havarerte ved store geometrier.
 • Feilmelding ved mottak av endringssett med både lukking og delvis korrigering av samme vegobjektversjon beskriver nå hvilken id og versjon det er snakk om.
 • Forbedret valideringsmotoren slik at flere valideringsfeil avdekkes og meldes samlet i en behandling.
 • Unnlater nå å gi notabene på endret sideposisjon ved restedfesting av vegobjekter ved utskiftning av vegnettsgeometri når datafeil i NVDB hindrer beregning av opprinnelig sideposisjon.
 • Kontrollpanel: SVV-logoen kan nå klikkes på og vil i så fall åpne Statens vegvesen sin hjemmeside i en ny nettleserfane.
 • Støtter nå rollen nva/5_fagdata_admin. Brukere med denne rollen har samme rettigheter som tjenestebrukere og fagdatabrukere og kan i tillegg se på endringssett uavhengig av eier.
 • Rettet feil i valideringen av superstedfestingen til detaljerte veglenker som førte til at rampe på detaljert veglenke superstedfestet på rampe på hovedveglenke ble avvist.
 • Rettet feil som førte til at restedfesting av vegobjekter ved utskiftning av vegnettsgeometri havarerte pga numerisk unøyaktighet rundt lenkeposisjon 1.0.
 • Rettet feil ved beregning av ID-egenskap for Kryssystem-objekt på privat veg som er stedfestet på en veglenkes sluttposisjon.