Om vegdata.no

Nasjonal vegdatabank (NVDB) inneholder landets vegnett og hundrevis av fagdatatyper knyttet til vegen.

Statens vegvesen ønsker å gjøre informasjonen fritt tilgjengelig, og oppmuntrer publikum til å bruke datagrunnlaget på kreativt vis.

Vegdata.no vil fortelle omverdenen om hvordan vi utvikler nye webtjenester for å kunne dele data fritt.

Legg igjen en kommentar