Er vegen kommunal eller privat?

I vegkart kan man klikke på en veg og få opp en såkalt vegreferanse.

Vegreferanse vist i Vegkart

Vegreferanse

Her får du opp en litt i overkant kryptisk kode:  «KV 4500 H1 m713»

Den første bokstaven («K» ) forteller deg at vegen er kommunal, mens tallet 4500 er selve vegnummeret. For skogsbilveger er første bokstav «S», private veger har en «P», mens europa-, riks-, og fylkesveger har «E», «R» eller «F». Resten av koden er grundig forklart her: Nasjonalt vegreferansesystem – håndbok v830

Men hvordan kan jeg få et kart som viser hvilke veger som er kommunale og private?

Med den nye versjonen av vegkart kan du nå søke på flere ganger på samme objekt. Kombinert med egenskapsfilter kan du for eksempel søke tre ganger på objektet «vegreferanse» med filter for vegkategori lik kommunal, privat og skogsbilveg, og dette vil bli tegnet opp med ulike farger i kartet. For eksempel slik:

Vegkart-søk for å vise private v.s. kommunale veger - og skogsbilveger

Vegkart-søk for å vise private v.s. kommunale veger – og skogsbilveger

Lenke til dette søket

Visst finnes det verktøy der det er mer intuitivt og kjappere å få fram kart over kommunale versus private veger. Vi har absolutt ingen ambisjon om at vegkart skal være førstevalg til absolutt alt — noen oppgaver er og blir mer rett fram i andre verktøy, og det er slik det skal være.

Vi vil først og fremst vise at vegkart nå kan brukes på nye og mer kreative måter, med enda smartere spørringer.

Tilføyelse: Vegreferanse er på mange måter spesiell, og den eneste objekttypen som har egenskapen Vegkategori som vi kan utnytte på akkurat denne måten. Hvis vi ønsker å avgrense søk etter andre typer data til f.eks. kommunale veger eller fylkesveger må vi gjøre ting på en litt annen måte. Vi sier litt mer om dette i dette innlegget.