Hvorfor krasjer så mange i Nordmarka?

Zoomer du inn på Nordmarka og søker på trafikkulykke får du 5.570 treff:

NVDB har 5.570 trafikkulykker midt i skauen i Nordmarka

Hvordan klarer folk å krasje midt i svarte granskauen?

Lenke til dette vegkart-søket

Dette må jo være feil…? Jepp, og årsaken er at vi i Vegvesenet ikke har klart å knytte riktig ulykke til riktig veg. Det er mange kilder til ulykkesdata (helsevesen, politi etc), og svært få av dem som rapporterer er vegnettsnerder. Det er vrient å få en fornuftig stedfesting ut av beskrivelser som «påkjørt i gangveg, Stabekk».

Vi har ennå ikke fått gjennomslag for at håndbok v830 Nasjonalt vegreferansesystem bør være pensum på politi- og sykepleierhøgskolen… men så er vi nok alene om å synes at det er litt for få vegnettsnerder i verden.

Selv uten stedfesting er dette viktige data som skal inngå i statistikk over antall registrerte ulykker. Da må de inn i NVDB, og da må de ha en vegnettstilknytning. Løsningen vår er langt fra perfekt: Vi knytter dem til vegnummer 99.999, og legger denne fiktive vegstubben langt utenom allfarveg. Det gir litt pussige utslag når vi plotter data på et kart, men det må vi inntil videre leve med.