kreditering — Open Street Map i bakgrunnskart VegKart

I Vegkarts bakgrunnskart bruker vi nå data fra Open Street Map for å vise vegnettet utenfor Norges grenser. Dette skal selvsagt behørig krediteres.

Utenfor Norges grenser viser vi nå data fra Open Street Map

Utenfor Norges grenser viser vi nå data fra Open Street Map

Vi har lagt inn kreditering av Open Street map — sammen med norske bidragsytere (NVDB, Geovekst og kommunene) som et lite tekstfelt i utkanten av kartflaten på Vegkart. Akkurat slik som det skal gjøres:

Eksempel på gyldig OSM akkreditering.

Eksempel på gyldig OSM kreditering. Slik skal vi ha det i Vegkart!

Dessverre vil det ta TID før denne endringen blir satt i produksjon. Men i løpet av 3 måneder skal alt være på plass. Vi kan også føye til at korrekt kreditering inngår i metadata fra bakgrunnskart-tjenesten vi bruker.