Vi gratulerer Trondheim kommune – 10.000 skilt i NVDB

Vi gratulerer Trondheim kommune med å registerere mer enn 10.000 skiltplater på det kommunale vegnettet i Nasjonal Vegdatabank!

For eksempel er det nå 1.173 skiltplater med «Parkering forbudt» (per 8.1.2015). Vegkart-søk

Vi har nå 1.173  parkering forbudt-skilt på kommunale veger i Trondheim (per 8.1.2014)

Vi har nå 1.173 parkering forbudt-skilt på kommunale veger i Trondheim (per 8.1.2014)