Hva henger under brua over E16 på Sollihøgda?

Rar dings merket "Kapsch" henger under brua over E16 på Sollihøgda.

Rar dings merket «Kapsch» henger under brua over E16 på Sollihøgda. Foto: Petter Reinholdtsen, Creative Commons.

Jeg fikk spørsmål fra Petter Reinholdtsen, en gammel venn og studiekamerat om hva i all verden den rare boksen kunne være for noe. Siden han besitter programmeringskunnskaper ut over gjennomsnittet var det litt for fristende å svare med en utfordring:

Kanskje du kan bruke NVDB api’et til å finne ut hva dette er?

Løsningen — publisert her — ble et linux shellscript som intererer over alle objekttyper og spør NVDB api’et om det finnes noe innenfor en knøttliten søkeradius (boundingbox) på Sollihøgda.

#!/bin/sh
urlmap() {
  sed \
  -e 's/ / /g'  -e 's/{/%7B/g' \
  -e 's/}/%7D/g' -e 's/\[/%5B/g' \
  -e 's/\]/%5D/g' -e 's/ /%20/g' \
  -e 's/,/%2C/g' -e 's/\"/%22/g' \
  -e 's/:/%3A/g'
}

lookup() {
  url="$1"
  curl -s -H 'Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v1+xml' \
    "https://www.vegvesen.no/nvdb/api$url" | xmllint --format -
}

for id in $(seq 1 874) ; do
  search="{
 lokasjon: {
  bbox: \"10.34425,59.96386,10.34458,59.96409\",
  srid: \"WGS84\"
 },
  objektTyper: [{
   id: $id, antall: 10
  }]
}"

  query=/sok?kriterie=$(echo $search | urlmap)
  if lookup "$query" |
  grep -q '<totaltAntallReturnert>0<'
  then
  :
  else
  echo $id
  lookup "/datakatalog/objekttyper/$id" |grep '^ <navn>'
  fi
done

exit 0

Vi som er vant med å holde datakatalogen hellig gråter litt innvendig når vi ser slik «brute force» tilnærming (iterer over alle mulige ID’er mellom 0 og 874, hvorav litt over halvparten ikke eksisterer). Samtidig kan vi ikke nekte for at løsningen har en viss eleganse.

Resten er eliminasjonsmetoden og ørlite grann detektivarbeid. Reisetidsregistreringspunkt peker seg ut som den mest sannsynlige objekttypen. Per september 2014 var det 53 slike målere (58 per 4 nov-14). Litt kreativ søking gir hint om at man er på rett spor – sitat Petter Reinholdtsen

[Datakatalogdefinisjonen] nevner «AutoPASS», og hvis en slår opp oppføringen på Sollihøgda nevner den «Ciber AS» som ID for eksternt system. (Kan det være snakk om Ciber Norge AS, et selskap eid av Ciber Europe Bv?) Et nettsøk på «Ciber AS autopass» fører meg til en artikkel fra NRK Trøndelag i 2013 med tittel «Sjekk dette hvis du vil unngå kø». Artikkelen henviser til vegvesenets nettside reisetider.no som har en kartside for Østlandet som viser at det måles mellom Sandvika og Sollihøgda. Det kan dermed se ut til at jeg har funnet ut hva boksene gjør.