Vegvesenets første åpen kildekode-prosjekt?

Vi har i hvert fall ikke funnet noen andre eksempler på prosjekt som i sin helhet er kjørt som åpen kildekode-prosjekt. Riktignok snakker vi om et lite prosjekt (ca 150 utviklingstimer til nå), og all utvikling så langt er gjort av et lite team hos én leverandør — så forskjellen til andre utviklingsprosjekt er i praksis ikke så veldig stor. Bortsett fra dette med at kildekoden ligger åpent fra dag 1, selvfølgelig (gplv2 lisens).

Det er alltid morsomt å sette rekord — og vi er NESTEN helt sikre på at dette er Vegvesenet sitt aller første utviklingsprosjekt basert på åpen kildekode fra dag 1.

Det vi har laget er en mobilfiendtlig webklient til test av ruteplantjenesten. Dette er ingen publikumsklient, og derfor har vi heller ikke tatt hensyn til universell utforming, tenkt mobile first eller lagt vekt på responsivt design. Vi har strengt tatt ikke hatt andre brukere enn oss selv i tankene for dette testverktøyet — og vi er geodatanerder og vegnettspesialister som trenger et lettvint testverktøy. Punktum.

Testklient ruteplantjenesten. Høyreklikk i kartet for å velge start, stopp, viapunkt eller blokkere rute. Eller bruk stedsnavn- og adressesøk.

Høyreklikk i kartet for å velge start, stopp, viapunkt eller blokkere rute. Eller bruk stedsnavn- og adressesøk.

Teknologisk gjør vi god bruk av anerkjente komponenter, og med mye logikk implementert i javascript. Noe konservativt valgte vi ikke Leaflet, men OpenLayers fordi vi ønsker mest mulig fleksibilitet — det skal være kjapt og billig å føye til nær sagt de særeste datakilder i løsningen.

Teknologivalg og design er styrt av to ønsker: 1) Gjør det enkelt, 2) sikre fleksibilitet for å teste ut nye idéer.

For et lettbeint, billig testverktøy var det effektivt å la leverandøren jobbe i det rammeverket han selv mener han jobber mest effektivt i. Det meste av koden er typescript, og den ferdige løsningen er driftsatt i windows azure. Poenget med å gi leverandøren frihet er fleksibilitet, lave kostnader og at vi har lav terskel for hyppige oppdateringer.

Hva kan den gjøre?

  • Stedsnavn- og adressesøk (kartverkets API) for start- og sluttpunkt
  • Klikk-i-kartet og dra-og-slipp for start, stopp, viapunkt og blokker rute. (Blokker område er foreløbig ikke støttet, men det kommer).
  • Ruteplan innstillinger (foreløbig litt tynt her, men mere kommer)
  • Føy til WMS lag  (bruk   Føy til egne WMS lag – symbolet)
  • Last ned til fil (foreløpig kun KML-format, og uten interessante egenskaper — dette videreutvikles.)

Hvorfor åpen kildekode med GPL-v2 lisens?

Fordi vi hadde lyst, og fordi vi mener dette er den rette tingen å gjøre. Vi tror nok også noen vil finne dette et nyttig arbeidseksempel på hvordan man kan bruke forskjellige API’er fra statsforvaltningen: Ruteplan, søk på adresser og stedsnavn (kartverket), ortofoto fra Norge i Bilder samt hvordan man bruker Norge Digitalt tilgangsnøkler.

Vi valgte en GPLv2-lisens fordi vi ønsker å se andres bidrag til løsningen videreført som åpen kildekode.