Ny versjon av Datafangst

Forrige oppgradering introduserte dessverre en feil. Denne er nå rettet, og som bonus ble det med to forbedringer:

Datafangst 2020-1.11.1 er ute, med en fiks for en feil som oppsto i 1.11.0, og to andre fikser som vi hadde klar:

  • Det er rettet en feil som gjorde at deltakere på kontrakt ikke kunne importere vegobjekter fra NVDB
  • Status for innsending til NVDB beholdes når det lastes opp en ny objektliste for kontrakt
  • Det er rettet en feil med at automatisk zoom alltid ble aktivert etter geometriredigering