Datafangst er oppgradert

Datafangst 2020-1.12.1 er nå ute med disse endringiene:

  • Prosjektreferanse settes nå kun på vegobjekter i kontrakten, og ikke som tidligere også mor i NVDB (når det er en kobling til mor fra kontrakten)
  • Etter utført stedfesting eller godkjenning av stedfesting nullstilles valgte vegobjekter
  • Tydeligere beskjed om hva som forventes når bruker legges til i kontrakt
  • Ved oppretting av ny kontrakt varsles det hvis noen av feltene har for mye tekst
  • Responstid skal nå være på nivå med 2020-1.10.0, vi har kompensert for databaseendring som gjorde 2020-1.11.0 tregere
  • Det er rettet en feil med at innhold ikke kommer opp på delingslenke (feilen ble introdusert i 2020-1.11.0)
  • Knappen “Skjul registrerte” på datafanen virker nå igjen
  • Det er rettet en feil med at “Marker som feil” ikke var tilgjengelig på nye kommentarer (feilen ble introdusert i 2020-1.11.0)