FEIL: Stadnamn og adressesøk i Vegkart

Det fungerer for tida ikkje å søke på adresser og stadnamn i Vegkart.

Årsaka er at eit eksternt API er lag tned, og beskjeden om dette ikkje hadde nådd oss som vedlikeheld Vegkart.

Alle interne funksjonar i Vegkart er i orden. Fagdata kan søkast opp og brukast som normalt.

Vi arbeider med å rette feilen.