Eksempler på innhold i NVDB

De fleste av fagdataene i NVDB registreres i forbindelse med drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger. Pr. 11. april 2012 inneholdt databasen blant annet følgende data:

  • 512 735 stikkrenner
  • 663 465 skilt
  • 294 632 belysningspunkt
  • 273 771 trafikkulykker
  • 187 516 kummer
  • 147 006 rekkverk
  • 31 915 skred
  • 1 714 rasteplasser
  • 1 074 tunneler
  • 457 ferjekaier

Tilsammen finnes det 185 412 932 forekomster fordelt på 320 ulike fagdatatyper