Vi åpner Nasjonal vegdatabank!

Vi åpner Nasjonal vegdatabank

Den nye vegkart-løsningen er bare starten på nye og åpne tjenester basert på NVDB.

Vi ser fram til lansering av vegkart, en helt ny webløsning for innsyn, søk og uttak av data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Via denne webklienten har du fri tilgang til alle data fra Nasjonal vegdatabank: Alle fartsgrenser, bomstasjoner, trafikkulykker – hvis vi har det i NVDB så skal det være fritt tilgjengelig. (Med noen få unntak pga personvern og lignende).

Men selv om webklienten vegkart er bra så er det bare begynnelsen! Vi ser virkelig fram til neste år: Da lanserver vi et åpent api for uttak av alle data langs vegen – og du får tilgang! Men selv om data blir åpent og fritt tilgjengelig så ønsker vi ikke å bli bombet i stykker. Det kan også være andre grunner til at vi ønsker å snakke direkte med den enkelte utvikler. Vi lager derfor et system med registrering og utdeling av api-nøkkel. Dette skal gå automatisk, uten noe behov for manuell godkjenning i kontortid.

Både API og vegkart vil få noen begrensninger:

  • Vi legger ikke ut selve vegnettet (Det vil komme løsninger for vegnettet også, men vi begynner i den enkle enden, med fartsgrenser og bomstasjoner).
  • Vi legger ikke ut personopplysninger.
  • Noen datasett holdes tilbake fordi kvaliteten varierer så mye at det går ut over troverdigheten til tjenesten.
  • Strekninger der det finnes automatisk trafikkontroll vil bli publisert, men det er en viss tvil i fagmiljøet om det er så lurt å legge ut detaljerte, kvalitetssikrede koordinater for   hver enkelt fotoboks. (Vi er fullt klar over at de samme dataene er tilgjengelig fra andre kilder, men det skal ikke vi ta hensyn til.) Diskusjonen i fagmiljøet går på trafikksikkerhet og såkalt kengurukjøring.

Jan holdt denne presentasjonen av det nye api’et som vi utvikler: aapne_vegdata