Hvor ble det av Vegkart?

Vegkart er fra og med i går tatt i bruk internt i Statens vegvesen. Men hvorfor er ikke vegkart tilgjengelig for alle?

Planen var en såkalt «stille lansering»  den 13. desember, og offisiell lansering i februar. Vi ser at en «stille lansering» ikke lar seg forene med prinsippet om likebehandling. De vilkår som ligger til grunn for lansering av trafikkportalen har gjort at vi er ekstra opptatt av å ikke gjøre feil – alle skal ha lik tilgang til våre tjenester og lik informasjon. Derfor blir det ingen «stille lansering» nå i desember. Til gjengjeld lager vi litt mer festivitas rundt lansering i februar.

Men – selv om vi ikke legger ut vegkart åpent ennå er vi behjelpelige for dem med saklig behov for NVDB data i sitt arbeid. Ta kontakt med nvdb@vegvesen.no for å inngå en avtale og får brukernavn og passord.

Vi har også en webklient på http://vegvesen.avinet.no som kan brukes fritt. Den inneholder langt fra alt vi ønsker oss av data og funksjoner, men mange vil komme i mål med sine behov der.

Vi er selvsagt behjelpelig med å skaffe til veie data. Hvis du for eksempel trenger trafikkmengde eller ulykkesdata for en kommune kan det være et godt alternativ at vi i vegvesenet henter det ut for deg.

Vegkart beta-versjon

Vegkart – vårt nye verktøy for kjapp tilgang til data fra NVDB.