Lykke til, apps4norge

a4n-logo

Vi gratulerer DIFI og IKT Norge med en glimrende idé som nå er satt ut i livet, og ønsker både deltakere, dataeiere og arrangører lykke til! Å få delta på åpingsseremonien var en sann fryd og fornøyelse. Vegvesenet har foreløbig  registrert fem datasett på http://data.norge.no/organization/statens-vegvesen.

Vi var litt i tvil om vi burde fortelle om vårt nye REST api mot NVDB på åpningen, men kom fram til at denne anledningen var for god til å gå glipp av: Alt tyder på at vi kan gi full tilgang til betaversjonen fra starten av mars, og det gir halvannen måned til å implementere fantastiske løsninger. Samtidig må vi ta et lite forbehold: Endelig beslutning om lanseringsdato tas 15/2 2013.

Her finner du video og pdf fra vegvesenets dataeier-presentasjon under åpningen av apps4norge.

Internt i vegvesenet har det vært – og er –   en prosess hvor «eierne» av de ulike typene data får komme med innsigelser. For eksempel protesterte trafikksikkerhet-fagmiljøet mot å legge ut data om fotoboksene (ATK punkt). De var bekymret for hvordan teknologien nå bidrar til såkalt  «kengurukjøring». Argumentet er at når fagmiljøet ikke vet nok om hvordan dette påvirker trafikksikkerheten så skal vegvesenet være litt tilbakeholdne med å legge ut kvalitetssikrede data med koordinater og kjøreretning for fotoboksene. (Ja, vi er fullt klar over at det er fritt salg av app’er og GPS dingser med fotoboksvarsling, men inntil videre vil ikke de kunne oppdatere sine fotoboksdata via REST api’et). Noen datatyper kan også bli unntatt fra publisering fordi kvaliteten varierer for mye – men det er selvsagt en viktig drivkraft for å kvalitetsikre de objektene dette gjelder. Denne dugnaden er allerede i gang.

Vi oppforder også alle som lager applikasjoner om å tenke trafikksikkerhet.

Vær ditt ansvar bevisst, både som utvikler og bilfører! Husk at bilførere skal kjøre bil, ikke fikle med mobiltelefon – det kan ha katastrofale følger! Bilkjøring er krevende, og det er viktig å følge med på det som skjer i trafikken. Mange ulykker skjer fordi føreren tar blikket bort fra vegen og trafikken.

For oss som jobber med NVDB til daglig så er det mest spennende at dette  ikke er en ren publiseringsløsning – det er første steg for å modernisere grensesnittene rundt NVDB. Når du tar i bruk REST api’et jobber du direkte mot det samme grensesnittet som vegvesenet, entreprenører og andre profesjonelle skal ta i bruk. Dette er nettopp åpen forvaltning i praksis, slik Even Westvang oppfordret til i sitt innlegg på åpningen av apps4norge. Vi anbefaler at du ser  videoen av ham, her er det mange gullkorn.

Med det nye REST api’et innfører vegvesenet åpen forvaltning av Nasjonal vegdatabank