Vegkart og NVDB API åpnes opp

I dag sniklanseres både Vegkart og NVDB API for publikum. Vi vil ikke gå ut med en bred offentlig lansering, men passordbeskyttelsen er fjernet, og løsningene er nå tilgjengelig for alle.

Mer utfyllende informasjon om NVDB API er lagt ut på data.norge.no, for at deltagere i konkurransen apps4norge skal oppmuntres til å bruke våre data.

Hva er nytt i Vegkart versjon 2013-01?

Etter at første versjon ble lansert like før jul, er det arbeidet med blant annet følgende funksjonalitet

 • Det er lagt til rette for manuelle inkrementelle oppdateringer av den bakenforliggende datakilden, slik at Vegkart inneholder mer ferske data.
 • Alle strekningsobjekter har en egen lengde-kolonne i excel-eksporten
 • Retting av feil

I tillegg har utviklingen av egenskapsfiltrering og startet, men dette vil først bli synlig i senere leveranser.

Hva vil komme i Vegkart versjon 2013-02, i april?

 • Et mer intuitivt søkefelt
 • Lengden av strekningsobjekter blir automatisk summert i resultatlisten
 • Automatisk oppdatering av datagrunnlaget i Vegkart.
 • Feilrettinger og mindre funksjonalitet

Hva vil komme i Vegkart versjon 2013-03, i mai?

 • Mulighet for å filtrere på egenskaper ved søk i Vegkart
 • Ny grafisk profil
 • Bedre visning av mange objekter på kart
 • Utvidet visning av innholdet i Datakatalogen
 • Mulighet for visning av flyfoto

Hva vil komme i Vegkart senere i år?

I juni skal Vegkart lanseres offisielt, og beta-stempelet fjernes. Det vil i tillegg komme tre oppdateringer av løsningen i høst, men her er ikke all funksjonalitet planlagt ennå. Vi vurderer flere temaer, blant annet følgende:

 • Utvidet grensesnitt for uttak av rapporter
 • Tegnefunksjonalitet
 • Utvidet utskriftsfunksjonalitet
 • Flere avanserte søkemuligheter. Eksempel: Jeg vil ha alle trafikkulykker som skjer på en strekning med en trafikkdeler og med fartsgrense større enn 70.
 • Søk etter objekter langs en rute fra A til B.
 • Utvidet søk etter vegreferanse