Bruk av vegkart: Finn stigning på en strekning (kurvatur – stigning)

Jeg trenger en bekreftelse på stignings% / grad på noen veier som benyttes. Dette gjelder FV651 fra Tuddal sentrum mot Rjukan (vinterstengt) i Telemark og RV 55 fra Fortun opp på Sognefjellet i Sogn og Fjordane.

Åpne vegkart, Zoom inn på telemark og Tuddal-Rjukan, og begynn å skrive «stigning» i søkefeltet. Her får du god hjelp av ordforslag til å finne riktig søkeord (  «Kurvatur / stigning»).

soekefelt_vegkart_kurvatur_stigning

Føy til FV651 og trykk søk. For vårt kartutsnitt (lenke) får vi 1169 treff. Merk at kun de 200 første treffene vises i kartet. Grunnen er at eldre nettlesere ikke takler nedlasting og tegning av stort flere objekter samtidig. Derfor skriver vi også teksten  (200 av 1169 treff) i trefflisten.

Kurvatur, stigning for FV651 mellom Rjukan og E134.

Kurvatur, stigning for FV651 mellom Rjukan og E134.

Hvis vi laster ned data til excel eller CSV får vi med alle 1169 treffene:

Nedlasting til excel (xsls eller csv fil)

Nedlasting til excel: Klikk teksten «kurvatur – stigning».

Eller vi kan zoome inn på den delen av ruta vi synes er mest spennende og klikke på strekningen:

Stigning for kurvene ned mot Rjukan, FV651.

Vi zoomer inn på hårnålsvingene ned mot Rjukan og klikker på den strekningen vi er interessert i.

Tilsvarende søk for FV55 Fortun – Sognefjell: Lenke

Stigningstall for FV 55 Fortun - Sognefjell

Stigning for FV 55 Fortun – Sognefjell