Vegkart og NVDB API er oppdatert

Det ble i dag installert en ny versjon av både Vegkart i NVDB API. Leveransen har hatt fokus på å feilrettinger og utvidete søkemuligheter i Vegkart.

Endringer i Vegkart:

  • Det er nå mulig å søke innenfor én eller flere riksvegruter
  • Det er nå mulig å søke innenfor én eller flere kontraktsområder
  • Feilretting: Maptiles blir ikke lenger plassert feil i IE10 ved rask zooming

Endringer i NVDB API:

  • Det er nå mulig å søke innenfor én eller flere riksvegruter i /sok-endepunktet
  • Det er nå mulig å søke innenfor én eller flere kontraktsområder i /sok-endepunktet
  • Feilretting: Noen objekter inneholder ikke lenger referanse til feil morobjekt
  • Feilretting: /omrader-endepunktet inneholder CORS-headere